Kontrola wewnętrzna w praktyce – metodyka, dobór próby, dokumentacja kontrolna

Ważne informacje o szkoleniu

Przekażemy Państwu praktyczne zalecenia przy podejmowaniu czynności kontrolnych, takie jak planowanie i dobór właściwej próby kontrolnej, redagowanie dokumentacji kontrolnej, a w szczególności jak atrakcyjnie i w jasny sposób zaprezentować wyniki kontroli oraz przedstawić wnioski i zalecenia w protokole pokontrolnym. Prowadząca jest wieloletnim doświadczonym audytorem i podzieli się z uczestnikami sprawdzonymi metodami postępowania kontrolnego, wskaże wady i zalety różnych sposobów prezentacji wyników kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie metodyki postępowania przy organizacji działań kontrolnych;
 • Omówienie doboru próby kontrolnej –jakie elementy należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu próby;
 • Omówienie sposobów prezentacji wyników kontroli: jak pisać protokół pokontrolny czy informacje pokontrolne w sposób jasny, zwięzły i przejrzysty.
zwiń
rozwiń
Program

1. Postępowanie kontrolne, w tym:

 1. rodzaje kontroli i ich charakterystyka,
 2. zasady kontroli,
 3. kwalifikacje do prowadzenia czynności kontrolnych.

2. Metodyka postępowania, w tym:

 1. planowanie i przygotowanie kontroli,
 2. procedury kontrolne, regulacje wewnętrzne.

3. Dobór próby do kontroli, w tym:

 1. podstawowe pojęcia,
 2. rodzaje metod doboru próby,
 3. planowanie doboru próby, populacja, próg istotności,
 4. ryzyko i poziom ufności,
 5. liczebność próby,
 6. zdefiniowanie nieprawidłowości,
 7. dobór elementów próby do kontroli – rodzaje,
 8. stratyfikacja- podział populacji na warstwy,
 9. dobór na podstawie osądu,
 10. przeprowadzenie czynności kontrolnych,
 11. interpretacja wyników na podstawie kontroli próby,
 12. analiza nieprawidłowości wykrytych w próbie,
 13. ekstrapolacja nieprawidłowości na całą populację oraz ocena wyników kontroli.

4. Dokumentacja kontroli, w tym:

 1. protokół kontroli albo informacja pokontrolna – sposoby prezentacji wyników kontroli – wady i zalety,
 2. sposób prezentacji ustaleń w protokole kontroli – zwięzłość przejrzystość i jasność,
 3. wystąpienie pokontrolne – wnioski – opis nieprawidłowości i zalecenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby wykonujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach samorządowych oraz jednostkach im podległych; kadra zarządzająca urzędów i jednostek; osoby zarządzające lub koordynujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach lub jednostkach; kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy realizujący zadania kontrolne z zakresu nadzoru nad jednostkami podległymi; pracownicy zobowiązani do kontroli i rozliczania dotacji udzielanych m. in. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, w latach 2004-2006 arbiter z listy Prezesa UZP, audytor systemu finansów publicznych. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym w obszarze zamówień publicznych, finansów publicznych, projektów współfinansowanych ze środków UE

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 8 grudnia 2021 r.