• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Tworzenie mierników oceny systemu kontroli zarządczej

online

Kontrola zarządcza jest bardzo istotnym zagadnieniem w jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z tym proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze elementy kontroli zarządczej, w kontekście przeprowadzenia jej oceny przy użyciu tak zwanych mierników.

Ważne informacje o szkoleniu

Wprowadzona ustawą o finansach publicznych, kontrola zarządcza wymaga przeprowadzenia co jakiś czas oceny jej systemu, w zakresie mechanizmu, informacji i komunikacji oraz monitorowania, aby złożyć sprawozdanie o pozytywnym stanie kontroli. Do tego celu stosuje się tzw. mierniki czyli zbiór danych wyjściowych systemu kontroli zarządczej. Mierniki są tak skonstruowane, aby spełniały wymogi ustawy o finansach publicznych, standady kontroli zarządczej i dobryk praktyk COSO. Na proponowanym szkoleniu omówimy najczęściej stosowane, uniwersalne mierniki, jak je opracować i zastosować w swojej jednostce. Szczególną uwagę poświęcimy koncepcji zarządzania ryzykiem jako nieodłącznego procesu w systemie kontroli zarządczej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie praktycznych umiejętności samodzielnego opracowania i wykorzystania mierników oceny systemu kontroli zarządczej
 • Nabycie umiejętności profesjonalnego zarządzania ryzkiem w systemie kontroli zarządczej.
zwiń
rozwiń
Program
 1. System kontroli zarządczej.
 2. Mierniki oceny danych wejściowych do systemy kontroli zarządczej.
 3. Mierniki oceny komponentu środowisko wewnętrzne.
 4. Mierniki oceny celów.
 5. Proces zarządzania ryzykiem strategicznym i operacyjnym.
 6. Identyfikacja ryzyka.
 7. Kategoryzacja ryzyka.
 8. Pomiar ryzyka i określenie apetytu na ryzyko.
 9. Uszeregowanie zagrożeń i szans.
 10. Wybór sposobu reakcji na kluczowe ryzyka (obejmujące apetyt na ryzyko).
 11. Opracowanie planu reagowania na kluczowe ryzyka.
 12. Monitorowanie kluczowych ryzyk.
 13. Mierniki oceny procesu zarządzania ryzykiem strategicznym.
 14. Mierniki oceny danych wyjściowych systemu kontroli zarządczej.
 15. Mierniki oceny komponentu mechanizmy kontroli.
 16. Mierniki oceny komponentu informacja i komunikacja.
 17. Mierniki oceny komponentu monitoring.
 18. Odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane do kierowników sektora jednostek finansów publicznych, sekretarzy, głównych księgowych, skarbników, kontrolerów, audytorów, pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli zarządczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, Certyfikowany Trener Master Class Bussines Trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, arbiter i obserwator z listy Prezesa UZP w latach 2004-2007, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finan. publ. w tym głównie w obszarze zamówień publicznych w tym w jednostkach kultury, ochrony zdrowia, spółek komunalnych, audytów inwestycji budowlanych, oraz finansów publicznych, szkolnictwa i projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać  do 6 lipca 2023 r.