• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Listy kontrolne – narzędzie do prowadzenia efektywnej kontroli wewnętrznej i audytu

Przy zgłoszeniu do 17 stycznia 2024 r. cena szkolenia wynosi 399 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące przeprowadzania kontroli przy pomocy list kontrolnych, dedykowane przede wszystkim audytorom i kontrolerom.

Ważne informacje o szkoleniu

Listy kontrolne to bardzo pomocne narzędzie dla szybkiego i sprawnego przeprowadzenia audytu i kontroli wewnętrznej.

W trakcie szkolenia przedstawimy Państwu sposoby i techniki opracowania takich list oraz wykorzystywania ich w bieżącej pracy kontrolera (audytora). Wskażemy korzyści jakie płyną z używania list kontrolnych i dlaczego są one niezbędnym elementem w pracy audytora. Przykładowo, zostanie zaprezentowana i omówiona lista kontrolna dla przeprowadzenia kontroli czy audytu zamówień publicznych, dzięki której możliwa jest szybka i sprawna realizacja kontroli zamówień w wielu jednostkach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

 • zapoznać się ze sposobami tworzenia list kontrolnych w pracy,
 • poznać co jest istotne w trakcie ich tworzenia;
 • nabyć umiejętność samodzielnego tworzenia list kontrolnych do każdego zadania realizowanego na stanowisku pracy aby mieć pewność, że wszystko co należało zrobić zostało wykonane;
 • poznać różne listy kontrolne jakie są tworzone dla różnych celów aby wybrać ten wariant który najbardziej odpowiada dla realizacji zadań,
 • zapoznać się z różnego rodzaju problemami w zakresie sporządzania list kontrolnych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Co to jest lista kontrolna?
 2. Dlaczego warto używać listy kontrolnej dla realizacji zadań na każdym stanowisku pracy?
 3. Dlaczego lista kontrolna jest niezbędna w pracy audytora i kontrolera?
 4. Korzyści z używania listy kontrolnej dla pracowników i kierowników.
 5. Omówienie sposobów tworzenia list kontrolnych – jakie metody i narzędzia zastosować.
 6. W jaki sposób stosowanie listy kontrolnej poprawia efektywność pracy i jak można ją mierzyć?
 7. Omówienie przykładowych list kontrolnych używanych przez różne instytucje kontrolne.
 8. Przedstawienie przykładowej listy kontrolnej dotyczącej zamówień publicznych i jej omówienie.
 9. Warsztaty - omówienie najistotniejszych elementów przy opracowaniu listy kontrolnej – słowa praktyka, aby nie popełniać błędów i usprawnić pracę.
 10. Podsumowanie i odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, kierownicy komórek organizacyjnych, osoby zajmujące się kontrolą zarządczą w jednostce, pracownicy zajmujący się kontrolą wewnętrzną, audytorzy i kontrolerzy zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych, pracownicy jednostek sektora finansów publicznych którzy chcieliby poznać skuteczne narzędzie do efektywnej realizacji zadań za pomocą listy kontrolnej (checklisty).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, w latach 2004-2006 arbiter z listy Prezesa UZP, audytor systemu finansów publicznych. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym w obszarze zamówień publicznych, finansów publicznych, projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 17 stycznia 2024 r. cena szkolenia wynosi 399 zł netto/os.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 26 stycznia 2024 r.