• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Projektowane zmiany ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Zasady rejestracji działalności gospodarczej przez obcokrajowców. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Zapraszamy na szkolenie online dotyczące CEIDG. Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z aktualnymi przepisami w zakresie wpisów do działalności gospodarczej.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawodawca proponuje kolejne zmiany ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy m. in. zasady rejestracji działalności gospodarczej oraz rejestracji spółek cywilnych. W celu prawidłowego wykonywania zadań, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy planowane zmiany ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Wyjaśnimy kwestie stosowania przepisów w zakresie dotyczącym systemu CEIDG oraz formularza CEIDG- 1, również w kontekście zasad rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy w świetle przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto, prowadzący przybliży praktykę dotyczącą właściwej pracy w aplikacji CEIDG, przekaże cenne porady oraz wskazówki z zakresu stosowania przepisów o CEIDG w codziennej pracy, wynikające z wieloletniego doświadczenia zawodowego. Zajęcia poprowadzi ekspert - praktyk, który od kilkunastu lat szkoli pracowników, zajmujących się CEIDG, wysoko oceniany za jasność i trafność przekazu.

Uwaga! Problematyka, omawiana podczas zajęć zostanie dostosowana do najnowszych, aktualnych na dzień realizacji szkolenia przepisów prawnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie planowanych zmian dotyczących ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, w tym omówienie regulacji prawnych dotyczących uproszczenia procedur rejestracji s.c. oraz zmian w funkcjonowaniu systemu CEIDG m in. rejestracji w CEIDG on-line.
 • Nabycie praktycznych umiejętności związanych z poprawnym wpisem do CEIDG w zakresie danych zarządcy sukcesyjnego, dokonywaniem zgłoszeń do ZUS, w sytuacji rejestracji działalności, zmianą danych, zawieszeniem, wznowieniem, zaprzestaniem działalności gospodarczej.
 • Ugruntowanie wiedzy z zakresu praktycznego stosowania przepisów, m. in. zasad rejestracji działalności gospodarczej, także w kontekście rejestracji przez obywateli Ukrainy w świetle przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Omówienie formularza CEIDG-1, zwrócenie uwagi na kwestie problemowe.
 • Utrwalenie wiedzy związanej z prawidłowym stosowaniem przepisów o CEIDG w praktyce.
 • Zwrócenie uwagi na kwestie, które budzą wątpliwości, otrzymanie wskazówek i podpowiedzi, jak postępować w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
 • Nabycie umiejętności, które pomogą zweryfikować dokumenty, które potwierdzają status cudzoziemców w odniesieniu do przesłanek dotyczących uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Projektowane zmiany ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
 2. Uproszczenie procesu rejestracji spółki cywilnej, publikacja informacji o spółce cywilnej w CEIDG.
 3. Rejestracja w CEIDG on-line, rezygnacja z formy papierowej wniosku.
 4. Zasady rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy w świetle przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 5. Weryfikacja dokumentów, potwierdzających status cudzoziemców w odniesieniu do przesłanek, zawartych w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.
 6. Formularz CEIDG-1.
 7. Działalność nierejestrowa.
 8. Dane ewidencyjne przedsiębiorcy i dane informacyjne o przedsiębiorcy.
 9. Dane adresowe wpisywane do CEIDG.
 10. Zasady przy zawieszaniu, wznawianiu i zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
 11. Zasady zgłaszania zmian danych, wpisywanych do CEIDG.
 12. Udostępnianie w CEIDG informacji o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach oraz ustanowionych prokurentach.
 13. Zgłaszanie informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej.
 14. Zmiana wpisu wykreślonego.
 15. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
 16. Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę, powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy.
 17. Wpis do CEIDG w zakresie danych zarządcy sukcesyjnego.
 18. Ujawnianie informacji w CEIDG związanych z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego.
 19. Przesłanki niepoprawności wniosków, wezwania do skorygowania lub uzupełnienia wniosku.
 20. Informacje wpisywane do CEIDG z urzędu.
 21. Wpisy podlegające wykreśleniu z urzędu, wpisy podlegające wykreśleniu w drodze czynności materialno-technicznej.
 22. Sprostowanie wpisu w CEIDG.
 23. Wprowadzanie do CEIDG informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej wykonywanej w różnych formach (indywidualnie i w ramach spółek cywilnych).
 24. Przyjmowanie wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 25. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast, zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert i doświadczony praktyk, od 16 lat zajmuje się tematyką dotyczącą ewidencji działalności gospodarczej. Przez wiele lat był kierownikiem referatu informacji i obsługi przedsiębiorców urzędu miasta, obecnie zastępca dyrektora wydziału, któremu podlega CEIDG. Od ponad 12 lat przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń związanych z tematyką Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 września 2023 r.