• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

CEIDG - aktualny stan prawny oraz projektowane zmiany ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Zasady rejestracji działalności gospodarczej przez obcokrajowców

Cena: 459 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 maja 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy na szkolenie online dotyczące CEIDG. Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z aktualnymi przepisami w zakresie wpisów do działalności gospodarczej tzw. konstytucji biznesu.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawodawca proponuje kolejne zmiany ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy m. in. zasady rejestracji działalności gospodarczej oraz rejestracji spółek cywilnych. W celu prawidłowego wykonywania zadań, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy planowane zmiany ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz aktualne zagadnienia dotyczące bieżącej rejestracji działalności gospodarczej, w tym dotyczące rejestracji działalności gospodarczej przez obcokrajowców.

Zajęcia poprowadzi ekspert - praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, pracujący z CEIDG i szkolący z jego funkcjonalności od początku istnienia systemu, wysoko oceniany za formę przekazywania treści oraz dzielenie się licznymi przykładami, pochodzącymi ze swojego doświadczenia zawodowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie praktycznych umiejętności związanych z poprawnym wpisem do CEIDG w zakresie danych zarządcy sukcesyjnego, dokonywaniem zgłoszeń do ZUS, w sytuacji rejestracji działalności, zmianą danych, zawieszeniem, wznowieniem, zaprzestaniem działalności gospodarczej.
 • Analiza nowej wersji wniosku, obowiązującego od 18 stycznia br.
 • Nabycie umiejętności, które pomogą zweryfikować dokumenty, które potwierdzają status cudzoziemców w odniesieniu do przesłanek dotyczących uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.
 • Ugruntowanie wiedzy związanej z prawidłowym stosowaniem przepisów o CEIDG w praktyce.
 • Zwrócenie uwagi na kwestie, które budzą wątpliwości, otrzymanie wskazówek i podpowiedzi, jak postępować w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
  • Uzyskanie odpowiedzi na m. in. poniższe pytania:
  • Czy zarządca sukcesyjny może zawiesić działalność?
  • Jaka jest różnica pomiędzy pełnomocnikiem a prokurentem?
  • Czy pełnomocnik rejestrując działalność może zgłosić pełnomocnika w wniosku?
  • Czy potwierdzeniem złożenia wniosku może być jego kserokopia z podpisem urzędnika?
  • Pełnomocnik z chwilą śmierci przedsiębiorcy traci pełnomocnictwo, a prokurent staje się zarządca sukcesyjnym?
  • Jeśli wniosek do CEIDG jest wprowadzany przy przedsiębiorcy, to czy potwierdzenie przyjęcia wniosku powinno zostać wydane?
  • Co zrobić, gdy odejściu przedsiębiorcy zauważę błąd na wniosku podpisanym przez przedsiębiorcę? Jakie błędy można poprawić z urzędu?
  • Czy istnieje obowiązek drukowania zaświadczenia z CEIDG, jeśli widnieje w CEIDG i może go sam przedsiębiorca pobrać?
  • Czy weryfikacja formalna wniosku będzie następować automatycznie przez system czy będzie to robił urzędnik?
  • Co przy każdej zmianie należy dołączać skany dokumentów czy tylko przy wpisie?
  • Czy zaświadczenie z danymi niejawnymi wydajemy na wniosek?
  • Co dokładnie oznacza zwrot „współpracowałem przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej”?
  • Czy system blokuje z automatu przy wpisywaniu PKD, którego nie może mieć osoba fizyczna?
  • Czy osoba, która wjechała w ramach ruchu bezwizowego do Polski może na paszport biometryczny zarejestrować działalność gospodarczą?
  • Zdarza się, że obywatel Ukrainy przekroczył granicę Polski przed wojną, a status w bazie PESEL ma UKR oznaczający uchodźcę. Czym się kierować? Jak postąpić?
  • We wniosku o wznowienie czy zawieszenie działalności, przedsiębiorca wskazuje nieprawidłową nazwę firmy np. wpisując odwrotną kolejność, czy można taki wniosek przyjąć, czy należy go przepisać, aby nazwa była identyczna jak na wpisie CEIDG?
zwiń
rozwiń
Program

1. Projektowane zmiany ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
2. Uproszczenie procesu rejestracji spółki cywilnej, publikacja informacji o spółce cywilnej w CEIDG.
3. Rejestracja w CEIDG on-line, rezygnacja z formy papierowej wniosku.
4. Zasady rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy w świetle przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. Weryfikacja dokumentów potwierdzających status cudzoziemców w odniesieniu do przesłanek zawartych w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.
6. Formularz CEIDG-1 (nowa wersja wniosku).
7. Działalność nierejestrowa.
8. Dane ewidencyjne przedsiębiorcy i dane informacyjne o przedsiębiorcy.
9. Dane adresowe wpisywane do CEIDG.
10. Zasady przy zawieszaniu, wznawianiu i zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
11. Zasady zgłaszania zmian danych wpisywanych do CEIDG.
12. Udostępnianie w CEIDG informacji o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach oraz ustanowionych prokurentach.
13. Zgłaszanie informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej.
14. Zmiana wpisu wykreślonego.
15. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
16. Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę, powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy.
17. Wpis do CEIDG w zakresie danych zarządcy sukcesyjnego.
18. Ujawnianie informacji w CEIDG związanych z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego.
19. Przesłanki niepoprawności wniosków, wezwania do skorygowania lub uzupełnienia wniosku.
20. Informacje wpisywane do CEIDG z urzędu.
21. Wpisy podlegające wykreśleniu z urzędu, wpisy podlegające wykreśleniu w drodze czynności materialno-technicznej.
22. Sprostowanie wpisu w CEIDG.
23. Wprowadzanie do CEIDG informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej wykonywanej w różnych formach (indywidualnie i w ramach spółek cywilnych).
24. Przyjmowanie wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast, zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert i doświadczony praktyk, od 17 lat zajmuje się tematyką dotyczącą ewidencji działalności gospodarczej. Przez wiele lat był kierownikiem referatu informacji i obsługi przedsiębiorców urzędu miasta, obecnie zastępca dyrektora wydziału, któremu podlega CEIDG. Od ponad 13 lat przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń związanych z tematyką Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 459 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 maja 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 czerwca 2024 r.