Ewidencjonowanie i kontrola usług hotelarskich w gminie

Zapraszamy na szkolenie z ewidencji usług hotelarskich w gminie.

Ważne informacje o szkoleniu

Udział w spotkaniu wyjaśni uczestnikom zasady ewidencjonowania i kontroli usług hotelarskich w gminach (gospodarstwa agroturystyczne, dworki, zajazdy i inne obiekty).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie prawidłowych zasad prowadzenia ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 • Uzupełnienie posiadanych wiadomości z zakresu ewidencjonowania innych obiektów.
 • Poznanie wszystkich etapów procesu kontrolnego i korzyści z przeprowadzania kontroli innych obiektów.
 • Wypracowanie umiejętności radzenia sobie z problemami wynikającymi z prowadzenia ewidencji.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wiadomości ogólne z zakresu usług hotelarskich.
 2. Prowadzenie ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie jako zadanie własne gminy wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 3. Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na tle innych ewidencji prowadzonych na podstawie ww. ustawy.
 4. Podmioty zgłaszające świadczenie usług hotelarskich: przedsiębiorcy i rolnicy.
 5. Obiekty podlegające wpisowi do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 6. Ochrona nazw rodzajowych obiektów hotelarskich w myśl ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Sankcje na naruszenie ochrony nazw rodzajowych.
 7. Dokonywanie wpisów do ewidencji, w tym specyfika wpisów gospodarstw agroturystycznych do ewidencji.
 8. Omówienie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych i budowlanych przez inne obiekty świadczące usługi hotelarskie.
 9. Zmiany podlegające zgłoszeniu do ewidencji.
 10. Wykreślanie wpisu z ewidencji z urzędu i na wniosek.
 11. Zakres jawności informacji zawartych w ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 12. Kontrola obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie w świetle przepisów ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców (m.in. omówienie zmiany dotyczącej przeprowadzania kontroli przedsiębiorców po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa)
 13. Ćwiczenia.
 14.  Pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie lub zamierzający rozpocząć prowadzenie ewidencji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia prawnik, od 2000 r., najpierw w administracji rządowej, aktualnie w samorządowej, zawodowo zajmuje się zaszeregowywaniem obiektów hotelarskich, ich kontrolą i prowadzeniem ewidencji. Od 2005 r. prowadzi szkolenia dla gmin z zakresu prowadzenia ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

zwiń
rozwiń