Ewidencjonowanie i kontrola usług hotelarskich w gminie

Zapraszamy na szkolenie przedmiotem którego będzie ewidencja usług hotelarskich w gminie.

Ważne informacje o szkoleniu

Omówimy wybrane, najistotniejsze zagadnienia prowadzenia ewidencji i kontroli innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, podlegających zgłoszeniu do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Udział w spotkaniu wyjaśni uczestnikom zasady ewidencjonowania i kontroli usług hotelarskich w gminach (gospodarstwa agroturystyczne, dworki, zajazdy i inne obiekty).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie prawidłowych zasad prowadzenia ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 • Uzupełnienie posiadanych wiadomości z zakresu ewidencjonowania innych obiektów.
 • Poznanie wszystkich etapów procesu kontrolnego i korzyści z przeprowadzania kontroli innych obiektów.
 • Wypracowanie umiejętności radzenia sobie z problemami wynikającymi z prowadzenia ewidencji.
zwiń
rozwiń
Program

Część I. Wprowadzenie do problematyki ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie:

 1. Ewidencja innych obiektów w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 2. Przegląd głównych pojęć i zagadnień związanych z prowadzeniem ewidencji innych obiektów, jako zadania własnego gminy. 
 3. Kierunek zmian planowanych w przepisach prawa, regulujących prowadzenie usług hotelarskich oraz ewidencji innych obiektów noclegowych.
 4. Podsumowanie / rekomendacje

Część II. Kontrola innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie oraz istota procedur i czynności kontrolnych:

 1. Pojęcie kontroli i jej rodzaje w odniesieniu do innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 2. Plany kontroli innych obiektów i organizacja czynności kontrolnych.
 3. Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 4. Ogólny schemat procedury kontroli innych obiektów wpisanych do ewidencji.
 5. Regulamin kontroli innych obiektów.
 6. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli obiektu wpisanego do ewidencji.
 7. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli innych obiektów.
 8. Upoważnienie do podpisywania dokumentów w zakresie kontroli w imieniu wójta (burmistrza/prezydenta).
 9. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z prowadzenia czynności kontrolnych.
 10. Protokół kontroli obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie.
 11. Efekty i skutki przeprowadzonej kontroli.
 12. Podsumowanie / rekomendacje.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie lub zamierzający rozpocząć prowadzenie ewidencji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik Referatu ds. turystyki, inspektor w Wydziale Sportu Urzędu Miasta, specjalista z zakresu ewidencji innych obiektów prowadzących usługi hotelarskie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 listopada 2022 r.