• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ewidencjonowanie usług hotelarskich w gminie (gospodarstwa agroturystyczne, dworki, zajazdy, apartamenty i inne obiekty)

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane przede wszystkim pracownikom wydziałów działalności gospodarczej szkolenie, przedmiotem którego będzie ewidencja usług hotelarskich w gminie.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak prawidłowo prowadzić w urzędzie miasta i gminy ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie. Omówimy wybrane i najistotniejsze zagadnienia dotyczące wpisów, zmian, dokumentacji spełniania wymagań, kontroli czy wreszcie wykreślania obiektów z ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie wiedzy dotyczącej prowadzenia ewidencji i jej praktyczne wykorzystanie;
 • Wyjaśnienie indywidualnych wątpliwości uczestników w zakresie prowadzenia ewidencji;
 • Zdobycie wiedzy o przeprowadzaniu kontroli innych obiektów;
zwiń
rozwiń
Program
 1. Usług hotelarskie - wprowadzenie. Prowadzenie ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie jako zadanie własne gminy wynikające z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 2. Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na tle innych ewidencji.
 3. Podmioty zgłaszające świadczenie usług hotelarskich: przedsiębiorcy i rolnicy.
 4. Obiekty podlegające wpisowi do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 5. Ochrona nazw rodzajowych obiektów hotelarskich w myśl ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 6. Dokonywanie wpisów do ewidencji, w tym specyfika wpisów gosp. agroturystycznych do ewidencji.
 7. Omówienie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych i budowlanych przez inne obiekty świadczące usługi hotelarskie.
 8. Zmiany podlegające zgłoszeniu do ewidencji.
 9. Wykreślanie wpisu z ewidencji z urzędu i na wniosek.
 10. Zakres jawności informacji zawartych w ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 11. Kontrola obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie w świetle przepisów ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców (m.in. omówienie zmiany dotyczącej przeprowadzania kontroli przedsiębiorców po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa)
 12. Ćwiczenia.
 13. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie lub zamierzający rozpocząć prowadzenie ewidencji oraz inne osoby chcące uzyskać teoretyczne i praktyczne informacje związane ze świadczeniem usług noclegowych w obiektach niepodlegających zaszeregowaniu i kategoryzacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Główny specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. usług turystycznych w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Specjalista z zakresu ewidencji obiektów prowadzących usługi hotelarskie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 maja 2023 r.