• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Proponujemy Państwu szkolenie dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zapraszamy na nie przede wszystkim pracowników wydziałów działalności gospodarczej, członków GKRPA, czy pełnomocników ds. profilaktyki.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie przepisy, mające wpływ na pracę urzędów gmin w zakresie wydawania zezwoleń i naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Prowadzący przypomni szczególne regulacje prawne związane z epidemią, omówi tzw. „ustawę o małpkach” oraz projekt ustawy dot. internetowej sprzedaży alkoholu. Zwróci uwagę na najczęstsze problemy, na jakie urzędnicy napotykają w swojej codziennej pracy, dotyczące wydawania zezwoleń i pobierania opłat oraz kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Szkolenie powinno pomóc w rozwiązaniu wielu wątpliwości natury interpretacyjnej, które pojawiają się w trakcie stosowania przepisów ustawy. W szczególności omówiona zostanie procedura wydawania i cofania zezwoleń, problematyka naliczania opłat oraz najnowsze orzecznictwo. Przedstawione zostaną także kwestie wprowadzania danych dot. zezwoleń do CEIDG oraz przepisy dotyczące zarządu sukcesyjnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie z przepisami w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, jako zadania własnego gmin.
 • Poznanie zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Omówienie problematyki naliczania opłat oraz najnowszego orzecznictwa w tym zakresie.
 • Wskazanie najczęstszych problemów dotyczących wydawania zezwoleń i pobierania opłat.
 • Przybliżenie innych przepisów powiązanych z wydawaniem zezwoleń, w tym o: zarządzie sukcesyjnym, wprowadzaniu danych do CEIDG, kontroli punktów sprzedaży alkoholu.
 • Możliwość konsultacji z wykładowcą problematycznych kwestii z zakresu omawianego tematu.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne problematyki zezwoleń na sprzedaż alkoholu – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały rady gminy wydane z upoważnienia ustawy: limitowa i zasady usytuowania, uchwała o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.
 2. Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku (w tym: rodzaje tytułów prawnych, Sanepid – decyzja czy zaświadczenie), procedura administracyjna, limit i zasady usytuowania – jak je badać, uzyskanie opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, terminy, wezwania.
 3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu pod rządami przepisów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa – stan aktualny.
 4. Nowelizacja KPA i praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań podczas wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – nowe obowiązki urzędu, zmiany w dokumentach urzędowych.
 5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a obowiązki wynikające z RODO.
 6. Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i jej wpływ na zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 7. Ustawa z 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (tzw. „ustawa o małpkach”).
 8. Projekt nowelizacji ustawy dot. sprzedaży alkoholu przez internet.
 9. Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem: Jak prawidłowo naliczyć wysokość opłaty i dokonać podziału na raty, zwrot opłaty, forma naliczenia opłaty, terminy i możliwość ich przywrócenia.
 10. Inne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu: jednorazowe, cateringowe, na wyprzedaż, sprzedaż przez internet.
 11. Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: przesłanki do wszczęcia, procedura cofania, orzecznictwo. 
 12. Warunki sprzedaży alkoholu i ich przestrzeganie przez przedsiębiorców. Działalność tzw. ogródków piwnych w świetle obowiązującego prawa.
 13. Inne rodzaje postępowań dot. zezwoleń: jak wygasić zezwolenia, jak dokonać zmiany w zezwoleniu.
 14. Kontrole punktów sprzedaży alkoholu w świetle ustawy – Prawo przedsiębiorców: wymagane dokumenty, prawa i obowiązki przedsiębiorców, tryb i przebieg kontroli, kontrola oświadczeń.
 15. Dyskusja, wymiana doświadczeń. 
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin oraz członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, od wielu lat wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy komisji, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem, autor szeregu opracowań w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 17 marca 2023 r.