• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady rejestracji działalności gospodarczej, w tym przez obywateli Ukrainy. Aplikacja CEIDG i formularz CEIDG-1, Konstytucja Biznesu. Zadania gmin w ramach CEIDG

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie online dotyczące CEIDG związane z obywatelami Ukrainy. Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z aktualnymi przepisami w zakresie wpisów do działalności gospodarczej tzw. konstytucji biznesu.

Ważne informacje o szkoleniu

Ostatnie zmiany w zakresie realizacji przez gminy i miasta zadań dotyczących działalności gospodarczej, w tym te dotyczące właściwego użytkowania aplikacji Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostały wprowadzone na skutek konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Podczas proponowanego szkolenia wyjaśnimy zawiłe kwestie z zakresu praktyki stosowania przepisów i systemu CEIDG oraz formularza CEIDG-1, także w kontekście nowych zasad rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy w świetle przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Prowadzący szkolenie, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, omówi najczęściej pojawiające się błędy i niejasności dotyczące wypełniania obowiązków, wynikających z realizacji przez gminy zadań w ramach CEIDG.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia:

  • Omówimy, krok po kroku nowe zasady rejestracji działalności gospodarczej, także w kontekście rejestracji przez obywateli Ukrainy w świetle przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przedstawimy zadania i obowiązki gmin/miast, wynikające z tej regulacji prawnej.
  • Przeanalizujemy zagadnienia związane z wpisem do CEIDG w zakresie danych zarządcy sukcesyjnego, dokonywaniem zgłoszeń do ZUS, w sytuacji rejestracji działalności, zmianą danych, zawieszeniem, wznowieniem, zaprzestaniem działalności gospodarczej, z naciskiem na praktyczne aspekty realizacji przepisów, wskazaniem kwestii problemowych i sposobów ich rozwiązania.
  • Zapoznamy uczestników z procedurami oraz obowiązkami, zdefiniowanymi w przepisach „Konstytucji Biznesu”, nowymi regulacjami prawnymi z zakresu sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej oraz ze zmianami w funkcjonowaniu systemu CEIDG.
  • Przekażemy wiedzę dotyczącą zawieszania, wznawiania i zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, zgłaszania zmian danych wpisywanych do CEIDG oraz udostępniania w CEIDG informacji o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach oraz ustanowionych prokurentach.
  • Przybliżymy praktykę dotyczącą właściwej pracy w aplikacji CEIDG, przekażemy cenne porady oraz wskazówki z zakresu stosowania przepisów o CEIDG w codziennej pracy. Podczas szkolenia zapewnimy możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zadania gmin w ramach CEIDG na podstawie ustaw: 

  • Prawo przedsiębiorców;
  • Ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  • Ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.

2. Nowe zasady rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy w świetle przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Nowa aplikacja oraz zmiany w obsłudze CEIDG przez urzędników i przedsiębiorców.
4. Nowy formularz CEIDG-1.
5. Działalność nierejestrowa.
6. Ulga na start.
7. Dane ewidencyjne przedsiębiorcy i dane informacyjne o przedsiębiorcy.
8. Dane adresowe wpisywane do CEIDG.
9. Zasady przy zawieszaniu, wznawianiu i zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
10. Zasady zgłaszania zmian danych, wpisywanych do CEIDG.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast, zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert i doświadczony praktyk, od 15 lat zajmuje się tematyką dotyczącą ewidencji działalności gospodarczej. Obecnie kierownik referatu informacji i obsługi przedsiębiorców Urzędu Miasta. Od ponad 10 lat przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń związanych z tematyką Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 grudnia 2022 r.