• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Arkusz kalkulacyjny excel. Poziom średnio zaawansowany

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie arkusz kalkulacyjny Excel.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, przeznaczone dla osób, które znają podstawy pracy z arkuszami kalkulacyjnymi Microsoft Excel. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera uczestnicy będą mieli możliwość poznać techniki pracy z arkuszami, zasady stosowania formuł, prezentacje raportów.  Po zakończonych zajęciach Uczestnik będzie potrafił wykorzystywać najpopularniejsze funkcje programu, przygotowywać zestawienia w profesjonalny sposób, efektywnie używać program MS Excel, tworzyć obliczenia w programie oraz będzie potrafił używać formuł, przyśpieszających analizę danych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • utrwalenie podstawowych oraz nabycie średniozaawansowanych umiejętności z zakresu praktycznej obsługi arkusza kalkulacyjnego w programie MS Excel,
  • poznanie średniozaawansowanych funkcji MS Excela oraz zapoznanie się z możliwościami praktycznego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w codziennej pracy,
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych i szybkości pracy, jak także uzyskanie możliwości samodzielnego rozwiązywanie codziennych problemów oraz zwiększenie efektywności pracy z danymi.

METODOLOGIA SPOTKANIA:
Prezentacja omawianego zagadnienia, praktyczne ćwiczenia demonstrowane przez wykładowcę oraz wykonywane samodzielnie przez uczestnika. Uczestnicy podczas szkolenia będą wykonywali ćwiczenia na własnych komputerach. Na zajęciach będziemy pracować na programie MS Excel z pakietu Office 365. W szkoleniu mogą również brać udział osoby korzystające ze starszych wersji programu MS Excel, jednak rekomendujemy, aby wersja programu nie była starsza niż z roku 2016.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przypomnienie podstawowych informacji o programie.
2. Wyświetlanie różnych typów danych oraz wyników obliczeń.
3. Formatowanie komórek, tytułów wierszy i kolumn. Stosowanie styli.
4. Skróty klawiszowe. Wklejanie specjalne.
5. Typy adresów i ich zastosowanie.
6. Definiowanie nazw komórek oraz zakresów.
7. Ogólne zasady używania funkcji.
8. Przypomnienie podstawowych funkcji matematycznych.
9. Wstawianie funkcji logicznych, w tym m.in.: ORAZ, LUB, JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD.
10. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów i innych jednostek podległych posiadający podstawowe wiadomości i umiejętności obsługi programu i wykorzystujący w codziennej pracy arkusze kalkulacyjne, osoby potrzebujące poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi arkuszy i wszyscy zainteresowani.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener technik IT, Project Manager, Konsultant IT. Absolwent Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach – ukończył studia jednolite magisterskie na kierunku Elektrotechnika ze specjalnością Automatyka. Od 2009 r. realizuje projekty szkoleniowe w formie wykładów I warsztatów. Autor ostatecznej wersji pakietu edukacyjnego dotyczącego szkolenia z zakresu: „Nauka obsługi komputera (szkolenie z zakresu technik IT)” oraz skryptu ECCC DIGCOMP modułu DCM3 - Tworzenie treści, a także współautor kilku innych publikacji, w tym podręcznika ECDL. Specjalista z zakresu Excela i VBA, jak również HTML, CSS, języków programowania jak Turbo Pascal, Delphi, c, c++ oraz PHP i Javascript.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 625 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać do 15 marca 2023 r.