Arkusze kalkulacyjne excel od poczatkującego do zaawansowanego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie arkusz kalkulacyjny Excel.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, przeznaczone dla osób, które rozpoczynają pracę z arkuszami kalkulacyjnymi Microsoft Excel. Uczestnicy nie muszą posiadać wiedzy dotyczącej aplikacji. Dwudniowe szkolenie w formie warsztatów prowadzone jest od podstaw po zaawansowane techniki pracy w arkuszu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Nauczymy cię Excela!

Jeśli chcesz usprawnić swoją pracę i zaoszczędzić czas to to szkolenie jest dla Ciebie. Na naszych zajęciach nabędziesz wiedzę teoretyczną oraz uzyskasz praktyczne umiejętności dotyczących wykorzystywania podstawowych jak i zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego oraz zwiększenie ergonomii pracy z arkuszem. Szkolenie pozwala uzyskać pełną samodzielność w posługiwaniu się narzędziem oraz wysoką efektywność i profesjonalne wykorzystanie w pracy zawodowej.

Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił m.in:

 • Obsługiwać popularne funkcje arkusza kalkulacyjnego
 • Tworzyć dostosowane do typów danych wykresy
 • Analizować Dane
 • Zarządzać zeszytami
zwiń
rozwiń
Program

I dzień:

 1. Wiadomości ogólne – arkusze kalkulacyjne.
 2. Okno programu, elementy okna, wybieranie poleceń, ustawienia.
 3. Korzystanie z pomocy.
 4. Komórki i zakresy komórek, praca z arkuszami.
 5. Typy danych, wprowadzanie i edycja danych.
 6. Formatowanie zawartości komórek, formaty liczbowe.
 7. Praktyczne ćwiczenia w formatowaniu zawartości arkusza.
 8. Sortowanie danych i wyszukiwanie danych według zadanych kryteriów.
 9. Formuły, definiowanie prostych formuł, kopiowanie formuł i ich wykorzystanie w obliczeniach.
 10. Praktyczne ćwiczenia w definiowaniu formuł obliczeniowych.
 11. Rodzaje odwołań. Adresowanie względne, bezwzględne, mieszane.
 12. Praktyczne ćwiczenia w wykorzystaniu rodzajów odwołań.
 13. Standardowe funkcje arkusza kalkulacyjnego.
 14. Obliczenia z wykorzystaniem prostych funkcji standardowych.
 15. Wykorzystanie funkcji w formułach.
 16. Praktyczne ćwiczenia w wykorzystaniu funkcji w formułach,
 17. Tworzenie arkuszy obliczeniowych z wykorzystaniem funkcji.
 18. Wykresy, typy wykresów. Tworzenie wykresów standardowych typów.
 19. Formatowanie wykresów.
 20. Praktyczne ćwiczenia w tworzeniu i formatowaniu wykresów.
 21. Przygotowanie do druku - ustawienia, drukowanie arkuszy i wykresów.

II dzień:

 1. Warunkowe formatowanie komórek.
 2. Definiowanie własnych formatów prezentacji danych.
 3. Praca z oknami. Podział okna. Usuwanie podziału.
 4. Formuły i funkcje. Użycie funkcji i definiowanie formuł.
 5. Funkcje daty i czasu, matematyczne, statystyczne, tekstowe, wyszukujące, logiczne.
 6. Zagnieżdżanie funkcji w formułach.
 7. Praktyczne ćwiczenia w wykorzystaniu funkcji i różnych rodzajów odwołań.
 8. Wykresy. Tworzenie, modyfikacje i formatowanie wykresów mieszanych typów.
 9. Tabele przestawne. Tworzenie, modyfikowanie tabel przestawnych.
 10. Praktyczne ćwiczenia w tworzeniu i wykorzystaniu tabel przestawnych.
 11. Sumy częściowe. Użycie opcji sum częściowych.
 12. Walidacja danych. Definiowanie kryteriów sprawdzania poprawności danych.
 13. Inspekcja formuł.
 14. Wklejanie specjalne. Użycie opcji wklejania specjalnego. Transpozycja.
 15. Szablony. Tworzenie arkusza w oparciu o istniejący szablon.
 16. Importowanie danych do arkusza z pliku tekstowego.
 17. Makrodefinicje. Rejestrowanie i uruchomienie makropoleceń.
 18. Ochrona. Zabezpieczanie komórek, arkuszy i skoroszytów z użyciem hasła.
 19. Praktyczne ćwiczenia w definiowaniu i wykorzystaniu opcji ochrony.
 20.  
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów i innych jednostek podległych wykorzystujący w codziennej pracy arkusze kalkulacyjne, osoby potrzebujące szybko nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi arkuszy i wszyscy zainteresowani.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i informatycznych oraz pełniła funkcję dyrektora zespołu szkół. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotów informatycznych na różnych poziomach edukacyjnych oraz w pracy z dorosłymi. Prowadzi kursy i szkolenia informatyczne dla różnych grup odbiorców oraz uczestniczy w realizacji licznych projektów. Jest autorką kilkunastu podręczników i publikacji na temat technologii informatycznych, głównie na temat arkuszy kalkulacyjnych i ich wykorzystania. Posiada uprawnienia egzaminatora kilku produktów ECDL, w tym ECDL Advanced, e-Nauczyciel, e-Urzędnik. W 2011 r. uzyskała tytuł Najlepszego Egzaminatora ECDL. Jest członkiem władz Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 585 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.