• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

E-doręczenia. Obsługa skrzynki do e-doręczeń w pytaniach i odpowiedziach

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące zasad doręczeń elektronicznych wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych i ich wpływowi na postępowanie administracyjne.

Ważne informacje o szkoleniu

Najpóźniej 1 stycznia 2024 r. e-Doręczenia staną się obowiązkową i podstawową metodą doręczania korespondencji przez podmioty publiczne. Docelowo ta forma komunikacji ma zastąpić tradycyjny list polecony.
Obowiązek stosowania e-Doręczeń dotyczy w zasadzie w takim samym stopniu urzędów gminy, starostw czy urzędów marszałkowskich, jak i samorządowych szkół, ośrodków pomocy społecznej, zakładów gospodarki komunalnej czy innych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych). Obejmie on też organy administracji rządowej i liczbą grupę innych jednostek sektora finansów publicznych.
Szkolenie uwzględnia nowelizację z 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1002), z której wynika, że faktyczny termin wdrożenia e-Doręczeń zostanie podany w komunikacie ministra. Pewne jest natomiast to, że termin ten nie będzie późniejszy niż 1 stycznia 2024 r. Warto zatem, aby najbliższe miesiące wykorzystać na przygotowanie się do stosowania nowych zasad komunikacji w administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników w przystępny sposób z praktycznymi aspektami wdrożenia i stosowania e- Doręczeń w tym:

  • uzyskanie konkretnych odpowiedzi na pytania dotyczące e-Doręczeń,
  • zapoznanie uczestników z nowymi zasadami doręczenia korespondencji w trybie e-Doręczeń,
  • zdobycie wiedzy czym są e-Doręczenia i co je różni od dotychczasowych sposobów wymiany korespondencji, w tym EPUAP-u,
  • przygotowanie uczestników do wdrożenia e-Doręczeń, w tym uzyskania adresu do doręczeń elektronicznych, założenia skrzynki doręczeń, wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń,
  • zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi systemu e-Doręczeń,
  • możliwość prześledzenia „krok po kroku” procesu uzyskiwania adresu do doręczeń elektronicznych,
  • zaznajomienie uczestników z zasadami korzystania z EPUAP-u w okresie przejściowym,
  • zapoznanie uczestników z procedurą korzystania z nowych usług doręczeniowych, tj. publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.
zwiń
rozwiń
Program

I. E-Doręczenia w pytaniach i odpowiedziach – czyli teoria niezbędna w praktyce:
1. Czym są „e-Doręczenia”? 
2. Jakie usługi są dostępne w ramach e-Doręczeń?
3. Czym się różni publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) od publicznej usługi hybrydowej (PUH)? Kiedy z której skorzystać?
4. Kto jest operatorem wyznaczonym?
5. Czym jest adres do doręczeń elektronicznych?
6. Czym jest Baza adresów elektronicznych?
7. W jakich sytuacjach e-Doręczenia nie mają zastosowania?
8. Kto musi obowiązkowo stosować e-Doręczenia (podmioty publiczne, przedsiębiorcy, osoby fizyczne)?
9. Kiedy stosowanie e-Doręczeń stanie się obowiązkowe – zmiana terminu.
10. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby korzystać z e-Doręczeń (PURDE i PUH)?
11. W jaki sposób wysyłać i odbierać korespondencję w ramach e-Doręczeń?
12. Jak złożyć wniosek o założenie adresu do e-Doręczeń?
13. Gdzie założyć skrzynkę do e-Doręczeń?
14. Jak zawrzeć umowę z Pocztą Polską o prowadzenie skrzynki do e-Doręczeń?
15. Jakie są skutki wpisu adresu do e-Doręczeń do Bazy Adresów Elektronicznych?
16. Jak ustalić czy w skrzynce czeka przesyłka?
17. W jakim terminie należy pobrać przesyłkę ze skrzynki?
18. Do ilu adresatów jednocześnie można nadać jedną korespondencję w ramach PURDE?
19. Jaki plik może wysłać nadawca w ramach PUH (wielkość, format, marginesy, czcionka, nazwa itd…).
20. Jak zdobyć potwierdzenie nadania i potwierdzenie odbioru przesyłki listowej w ramach PUH?
21. W jakim terminie pobrać dowody otrzymania i wysłania korespondencji w ramach e-Doręczeń? 
22. Jaką pojemność ma skrzynka?
23. Co w przypadku przepełnienia skrzynki?
24. Czy można zintegrować EPUAP z e-Doręczeniami?
25. Czy można zintegrować skrzynkę do e-Doręczeń z teleinformatycznym systemem kancelaryjnym urzędu?
26. Ile kosztują e-Doręczenia?
27. PURDE, PUH. Parametry dodatkowe PUH – jakie opłaty?
28. Rozliczenia z Pocztą Polską – faktury, terminy, odsetki.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest w szczególności do sekretarzy gmin, powiatów, województwa, kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych, a także pracowników samorządowych prowadzących postępowania administracyjne czy podatkowe oraz dla wszystkich pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie korespondencji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, dotychczas przeszkoliła kilkuset pracowników sektora publicznego, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się w prawie cywilnym i doradza klientom w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, posiada certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 3 lipca 2023 r.