Edytor tekstu Word. Edycja dokumentów z elementami dostępności cyfrowej. Poziom średniozaawansowany

Zapraszamy na szkolenie, na którym będą Państwo mieli nabyć oraz możliwość rozwinąć umiejętności z zakresu obsługi i wykorzystania edytora tekstu Word.

Ważne informacje o szkoleniu

Usprawnimy Twoją pracę z edytorem tekstu Word!

Jeśli chcesz zoptymalizować swoją pracę i zaoszczędzić czas, to te zajęcia są dla Ciebie. Zdobędziesz na nich wiedzę teoretyczną oraz uzyskasz praktyczne umiejętności dotyczące wykorzystywania podstawowych jak i zaawansowanych funkcji edytora tekstu oraz zwiększenie ergonomii pracy z edytorem. Ćwiczenia pozwalają uzyskać pełną samodzielność w posługiwaniu się narzędziem oraz wysoką efektywność i profesjonalne wykorzystanie w pracy zawodowej. Dodatkowo na zajęciach zajmiemy się kwestiami dotyczącymi dostępności cyfrowej i pracy z dokumentami dostępnymi cyfrowo.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu obsługi i wykorzystania edytora tekstu.
 • Zdobycie umiejętności zarządzania obszernym dokumentem tekstowym.
 • Uzyskanie umiejętności profesjonalnej edycji dokumentów dostępnych cyfrowo.
 • Nauczenie się efektywnego wykorzystania edytora tekstu, usprawniającego codzienną pracę, np. poprzez dokumenty seryjne.

METODOLOGIA SPOTKANIA:
Prezentacja omawianego zagadnienia, praktyczne ćwiczenia demonstrowane przez wykładowcę oraz wykonywane samodzielnie przez uczestnika. Uczestnicy podczas szkolenia będą wykonywali ćwiczenia na własnych komputerach (wymagane oprogramowanie Word w wersji 2007 lub nowszej).

zwiń
rozwiń
Program
 1. Przypomnienie i uporządkowanie wiadomości na poziomie podstawowym.
 2. Formatowanie znaków, atrybuty tekstu. Praktyczne wykorzystanie formatowania znaków.
 3. Formatowanie akapitów tekstu. Praktyczne wykorzystanie formatowania akapitów tekstu.
 4. Rozmieszczenie tekstu na stronie – tabulatory, kolumny tekstu.
 5. Prawidłowe wstawianie do dokumentów: tabel, grafiki, wykresów, pól tekstowych i innych obiektów.
 6. Praca z obszernym dokumentem. Podział dokumentu na sekcje.
 7. Struktura dokumentu – hierarchia tekstu. Korzystanie ze stylów.
 8. Wstawianie numerów stron, przypisów, odsyłaczy, podpisów.
 9. Tworzenie automatycznego spisu treści, spisu ilustracji i innych spisów.
 10. Ustawienia strony – marginesy, nagłówki, stopki.
 11. Przygotowanie dokumentu do wydruku, drukowanie.
 12. Korespondencja seryjna. Tworzenie dokumentu głównego i źródła danych.
 13. Personalizacja treści w korespondencji seryjnej.
 14. Drukowanie dokumentów seryjnych.
 15. Dostępność cyfrowa. Zasady edycji dokumentów dostępnych cyfrowo.
 16. Formatowanie znaków i akapitów tekstu w dokumentach dostępnych cyfrowo.
 17. Wstawianie obiektów do dokumentów dostępnych cyfrowo.
 18. Publikowanie i eksportowanie dokumentów dostępnych cyfrowo.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów i innych jednostek podległych posiadający podstawowe wiadomości i umiejętności obsługi programu Word wykorzystujący edytor tekstu w codziennej pracy, osoby potrzebujące poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi edytora tekstu Word i pracy z dokumentami dostępnymi cyfrowo.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i informatycznych oraz pełniła funkcję dyrektora zespołu szkół. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotów informatycznych na różnych poziomach edukacyjnych oraz w pracy z dorosłymi. Prowadzi kursy i szkolenia informatyczne dla różnych grup odbiorców oraz uczestniczy w realizacji licznych projektów. Jest autorką kilkunastu podręczników i publikacji na temat technologii informatycznych, głównie na temat arkuszy kalkulacyjnych i ich wykorzystania. Posiada uprawnienia egzaminatora kilku produktów ECDL, w tym ECDL Advanced, e-Nauczyciel, e-Urzędnik. W 2011 r. uzyskała tytuł Najlepszego Egzaminatora ECDL. Jest członkiem władz Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 595 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę www.okst.pl wypełniając formularz zgłoszenia na to szkolenie do 22 lipca 2022 r.