Podpis elektroniczny w pracy urzędu

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Elektronizacja i cyfryzacja urzędu to jedno z najważniejszych wyzwań przed którym stoi administracja publiczna. Zapraszamy Państwa na dedykowane archiwistom szkolenie dotyczące dokumentacji elektronicznej i postępowania z e-dokumentem w kontekście stosowania podpisu elektronicznego.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zdobędą Państwo wiedzę w jakich sytuacjach oraz jak stosować podpis elektroniczny. Dowiedzą się również Państwo jaka jest różnica pomiędzy podpisem kwalifikowanym a podpisem zaufanym oraz podpisem osobistym. Na spotkaniu poruszymy również zagadnienia związane z wykorzystaniem podpisów w przepisach znowelizowanego w październiku 2021 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Do szkolenia pozostało:

countdownmail.com
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie się z rodzajami podpisu elektronicznego i prawidłowością ich składania na dokumencie.
• Nabycie umiejętności prawidłowej weryfikacji podpisów złożonych na dokumencie.
• Zdobycie wiedzy jak postępować gdy pojawia się informacja o podpisie nieprawidłowym, nieważnym oraz o braku możliwości weryfikacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne - podstawa prawna.
• Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza.
• Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej.
• Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany.
• Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych.
• Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej.
• Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.
2. Podpisywanie dokumentów i weryfikacja poprawności podpisów.
• Podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym.
• Podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym w plikach formatu PDF.
• Podpisywanie wielu dokumentów.
• Weryfikacja podpisu – sposoby.
• Negatywna weryfikacja podpisu- sposób postepowania, skutki.
• Brak możliwości weryfikacji podpisu- sposób postępowania, skutki.
• Podpisywanie dokumentów na platformie.
• Weryfikacja dokumentów.
• Podpisywanie Podpisem Zaufanym.
• Weryfikacja Podpisu Zaufanego.
• Przedłużanie ważności i unieważnianie Podpisu Zaufanego.
3. Przykłady zastosowania podpisu w praktyce.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy sekretariatów, kancelarii, referencji, osoby decyzyjne, pracownicy posługujący się podpisem elektronicznym lub pracujące w systemach EZD, SOD, EPUAP2, informatycy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, archiwista, inspektor ochrony danych, koordynator ds. dostępności oraz audytor w jednostkach sektora finansów publicznych. Praktyk, nie teoretyk. Karierę trenerską rozpoczął w 2013 roku. Od tego czasu na sali przeszkolił ponad 10 tysięcy osób. Szkoli zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz firmy sektora prywatnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 czerwca 2022 r.