Szkolenie stacjonarne: Zagadnienia praktyczne z zakresu kpa z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 5.10.2021 roku wprowadzanych ustawą o doręczeniach elektronicznych

Szkolenie realizowane także w wersji online, kliknij w obrazek i sprawdź szczegóły:

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas których omówione zostaną zasady prowadzenia postępowania administracyjnego z uwzględnieniem wprowadzonych zmian ustawą z 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych. Chcielibyśmy aby zajęcia miały charakter wykładowo-warsztatowy. Dlatego zachęcamy uczestników do aktywnego udziału w spotkaniu. Uczestnicy będą pracować na konkretnych przypadkach z praktyki administracyjnej, przygotowanych przez wykładowcę. Wspólna analiza orzeczeń sądów administracyjnych, kazusy i ćwiczenia pozwolą poszerzyć zarówno wiedzę, jak i umiejętności.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przypomnienie zasad oraz poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego.

• Usystematyzowanie wiedzy i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących m.in. w zakresie sposobu liczenia terminów, skuteczności doręczeń w kraju i za granicę, skuteczności tzw. "podwójnego awizo", możliwości wycofania przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania i jego ewentualnych skutków. 

• Omówienie zmian wynikających z Ustawy o doręczeniach elektronicznych.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania - znaczenie pojęć w postępowaniu administracyjnym, różnice.
  2. Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne.
  3. Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej.
  4. Wszczęcie postępowania - data wpływu podania czy data uzupełnienia wniosku w przypadku braków formalnych.
  5. Wezwanie do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania - forma zakończenia sprawy w przypadku braku reakcji strony, procedura postępowania w przypadku uzupełnienia braków po terminie wyznaczonym wezwaniem. Analiza wyroku NSA dotyczącego interpretacji art.64§2.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich pracowników administracji publicznej oraz ich jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu procedur administracyjnych, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec, praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

SZKOELNIE STACJONARNE:

MIEJSCE: Zajęcia odbędą się w siedzibie Ośrodka; ul. Moniuszki 7 w Katowicach, III piętro.

Cena 449 zł netto PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe.

SZKOLENIE ONLINE:

Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 319 PLN netto/os.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.