Warsztaty: przygotowywanie dokumentów dostępnych cyfrowo w aplikacjach MS Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie obowiązujących przepisów ustawy o dostępności cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem sposobu prawidłowego przygotowania dokumentów zgodnie ze standardami WCAG 2.1 w najczęściej wykorzystywanych formatach pakietu MS Office i Adobe. Podczas szkolenia wskażemy praktyczne rozwiązania problematycznych kwestii związanych z redagowaniem tekstów dostępnych cyfrowo.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zaprezentowanie dobrych praktyk w dostosowaniu dokumentów w formatach MS Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat do wymagań WCAG 2.1.
 • Poznanie praktycznych sposobów redakcji tekstów dostępnych cyfrowo.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowywania tekstów dostępnych cyfrowo.
 • Poznanie narzędzi ułatwiających spełnienie wymagań WCAG 2.1.
 • Praca z doświadczonym trenerem.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie do warsztatów: Zagadnienia organizacyjne, agenda szkolenia.
 2. Najważniejsze zapisy Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
  1. Pojęcia.
  2. Wyłączenia stosowania ustawy.
  3. Ocena dostępności.
  4. Minimalne wymagania.
  5. Dostęp alternatywny.
  6. Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej.
  7. Odmowa zapewnienia dostępności cyfrowej.
  8. Kary za brak dostępności.
zwiń
rozwiń
Adresaci
 • osoby pragnące doskonalić swoje umiejętności w zakresie przygotowywania dokumentów dostępnych cyfrowo.
 • redaktorzy tekstów publikowanych w BIP oraz na stronach internetowych;
 • kierownictwo oraz pracownicy jednostek samorządowych i służby cywilnej mający bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki urzędu w perspektywie dostępności cyfrowej.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener i doradca, HR Business Partner, właściciel firmy szkoleniowej. Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Ponad 11 000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych. Nauczyciel akademicki. Doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu wdrażania przepisów dotyczących dostępności cyfrowej, zarówno w wymiarze prawnym, jak i technicznym. Posiada kilkanaście lat doświadczenia jako redaktor naczelny i techniczny dwóch czasopism. Autor dwóch publikacji książkowych. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków. Jest przekonany, że każdą wiedzę można przekazać w sposób przystępny i zrozumiały.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: PLN 299 netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 19 października 2021 r.