Aktualne wyzwania stojące przed Skarbnikami JST w związku z ostatnimi zmianami przepisów prawa

Zaproszenie, program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. Zajęcia w formule stacjonarnej.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Skarbników. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Ostatnie miesiące obfitują w zmiany przepisów, które powodują, że Skarbnicy JST, których ważną rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego swojej JST mają duże wyzwanie. Muszą odnaleźć się w gąszczu zmian przepisów, które czasami są specyficzne i budzą szereg wątpliwości, a jednak trzeba w zgodzie z nimi tworzyć sensowną, bezpieczną codzienność JST. Spotkanie ma celu zestawienie ostatnich, najważniejszych zmian w przepisach i przedyskutowanie tego co z nich wynika, w zgodzie również  z ostatnimi, dostępnymi interpretacjami w tym zakresie. Pozwoli to oswoić nieco te tematy, rozszerzyć sposób myślenia o spostrzeżenia innych, być może zaimplementować jakieś rozwiązania w swojej JST.

Zapraszamy Państwa do dyskusji w tym zakresie podczas najbliższej sesji Forum!

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Podczas spotkania skoncentrujemy nasze rozważania na następujących zagadnieniach:
1. Zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczące:
• czasowego stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej,
• budżetu - ustalania relacji, o której mowa w art.242 ust.1 i 2,
• zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243,
• możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań na bazie art.243.

2. Zmiany w ustawie o dochodach JST:
• nowy sposób wyliczania udziałów JST w PIT i CIT, 
• nowa część subwencji ogólnej – część rozwojowa,
• dodatkowe środki subwencji na 2021 dla JST,
• obowiązki informacyjne w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego.

3. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4. Zmiany w klasyfikacji budżetowej, min. w kontekście wdrażania Systemu Monitorowania Usług Publicznych.
5. Inne bieżące zmiany.
 

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Skarbników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej, w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie tematyki: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 3 grudnia 2021 r.

Stacjonarnie: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena udziału: 519 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 165 PLN.