Aktualne zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej JST

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi wraz z Zarządem Forum Skarbników zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Skarbników i udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum.

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Najbliższe spotkanie Forum poświęcone będzie omówieniu aktualnej zagadnień z którymi mierzą się Skarbnicy województwa Łódzkiego. Tematy będące przedmiotem spotkania zostały zgłoszone przez Skarbników. Dyskusja podczas spotkania toczyć się będzie w gronie wszystkich uczestników

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Zmiany w klasyfikacji budżetowej.
2. Nowe obowiązki w sektorze finansów publicznych m.in. raportowanie umów „z uwzględnieniem planowanej nowelizacji” a zaangażowanie.
3. Czy tablice informacyjno-promocyjne zaliczać do wydatków inwestycyjnych czy do bieżących? Jeżeli do majątkowych to zwiększać wartość środka trwałego czy nie.
4. Środki na pomoc Ukrainie. Środki z dwóch źródeł: 75814 § 2700 oraz 75814 § 8550, jak to ma się do rozliczenia z Wojewodą ?
5. Wydatki na promocje gminy.
6. Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne, a rejestr dłużników.
7. Radca prawny - praca zdalna, a parafowanie umów.
8. Aktualizacja WPF na lata od 2023.
9. Finansowanie wydatków bieżących w roku 2022 i latach następnych.
10. Udziały w PIT i CIT w latach od 2023.
11. Ewidencja rat podatku od nieruchomości na kontach 221 i 226.
12. Ewidencja potrącenia kar umownych.
13. Czy w ewidencji Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej winna być prowadzona ewidencja należności pobieranych przez urzędy skarbowe? Patrząc na opis konta 221 wydaje się, że tak, z drugiej jednak strony należności te prawdopodobnie wykazywane są już w sprawozdawczości urzędu skarbowego. Zdania są podzielone w tym temacie.
14. Czy przypisy/odpisy dotyczące należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w zakresie 60% i odsetek należnych budżetowi państwa powinny być ujmowane na koncie 720 czy też tylko np. na koncie 240? Podobne pytanie w kwestii dochodów i wydatków dotyczących młodocianych czy asystenta rodziny z Funduszu Pracy, które nie wchodzą do budżetu.
Dodatkowo w programie lipcowego spotkania Forum:
Usługi sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim.

Gościem spotkania będzie Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departamentu Polityki Regionalnej, Wydziału Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi który przestawi usługi sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej ForumSkarbników

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Skarbników

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.

Cena udziału: 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 185 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 8 lipca 2022 r.