Aplikacja E-TW i zmiany w egzekucji podatków

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie postępowanie egzekucyjne w administracji w szczególności dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz wykorzystanie aplikacji eTW.

Ważne informacje o szkoleniu

Rok 2021 jest rokiem ważnych zmian w egzekucji podatków. Kolejne, nowe regulacje dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji powodują niejednokrotnie problemy i niejasności w interpretacji przepisów. W związku z powyższym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które pozwoli usystematyzować wiedzę i nabyć praktyczne umiejętności, by móc należycie prowadzić postępowania egzekucyjne. Podczas zajęć omówione zostaną ostatnie zmiany w egzekucji podatków i opłat lokalnych oraz należności publicznoprawnych, praktyka i najnowsze orzecznictwo, a także zmiany przepisów, które weszły w życie 1 października 2021 r. i 13 października 2021 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzujemy wiedzę dotyczącą aplikacji eTW oraz zmian w egzekucji podatków, które weszły w życie w 2021r., przedstawimy ich wpływ na pracę organów egzekucyjnych oraz omówimy kolejne, najnowsze zmiany, które obowiązują od października 2021r. 
 • Wskażemy jak uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego wierzyciel ma obowiązek przesyłać tytuły wykonawcze do naczelnika urzędu skarbowego. 
 • Zweryfikujemy jak nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji sprawdza się w praktyce. Podpowiemy, które zmiany sprawiają najwięcej kłopotów wierzycielom, po jakie rozwiązania wójt, burmistrz, prezydent miasta sięga najchętniej.
 • Podczas szkolenia zapewnimy możliwość konsultacji kwestii problemowych oraz wyjaśnienia wątpliwości w stosowaniu przepisów.

Udzielimy odpowiedzi na pytania:

 • Jak prawidłowo sporządzić i przekazać tytuł wykonawczy, zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy? 
 • Czy po 1 lipca 2021 r. możliwe jeszcze jest składanie tytułów wykonawczych w wersji papierowej?
 • Co należy dołączyć do tytułu wykonawczego?
 • Co zrobić w przypadku awarii systemu? Jak wtedy wystawić tytuł wykonawczy?
 • Czy można przerwać bieg terminu przedawnienia kosztów upomnień?
 • Od kiedy należy stosować nową kwotę upomnienia?
 • Co zawiera nowy wzór dalszego tytułu wykonawczego?
 • Jak prawidłowo obliczać termin przedawnienia kosztów upomnień?
   
zwiń
rozwiń
Program

1. Co to jest system teleinformatyczny służący do przesyłania tytułów wykonawczych? 

 • Czy wszyscy mamy dostęp do systemu teleinformatycznego? Jeśli nie, to dlaczego? 
 • Jak prawidłowo uzyskać login i hasło dostępu do systemu teleinformatycznego? Kto będzie miał dostęp do systemu teleinformatycznego? Gdzie składać wnioski o dostęp do systemu?
 • Omówimy obowiązujący wzór wniosku o dostęp do systemu teleinformatycznego. 
 • Kiedy wierzyciel będzie mógł sięgnąć po papierowy tytuł wykonawczy? 
 • Co z tytułami przesłanymi do naczelnika urzędu skarbowego do 30 czerwca 2021 r.?
 • Jak wystawić tytuły wykonawcze, jeśli system nie zadziała?
 • Jak w praktyce sprawdza się system teleinformatyczny eTW jako nowe narzędzie do przesyłania tytułów wykonawczych? 
 • Odpowiemy na pytanie jak prawidłowo sporządzić i przekazać tytuł wykonawczy, zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy? 
 • Jakie dokumenty należy załączyć do tytułu wykonawczego?
 • Co się stanie jeżeli tytuł wykonawczy nie będzie spełniał wymogów znowelizowanej ustawy?

2. Jak po zmianach sprawdzają się nowe wzory upomnień? 

 • Czy wszystkie „stare” koszty upomnień już się przedawniły?
 • Omówimy przesłanki przedawnienia kosztów upomnień.
 • Jak liczyć termin przedawnienia kosztów upomnień?
 • Czy i jakie okoliczności przerywają bieg terminu przedawnienia kosztów upomnień?
 • Na konkretnych przykładach nauczymy się obliczać termin przedawnienia kosztów upomnień.
 • Jak w praktyce przedawnić koszty upomnienia? 
 • Co w praktyce oznacza przedawnienie kosztów upomnień?
 • Czy w związku z przedawnieniem kosztów upomnień, musimy je gdzieś odpisać?
 • Kto odpowiada za przedawnienie kosztów upomnień?
 • Zmiana wysokości kosztów upomnienia – od kiedy stosujemy nową kwotę kosztów upomnienia?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy i pracownicy organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się egzekwowaniem i windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych oraz audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni, osoby zajmujące się windykacją.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ekspert w dziedzinie dochodów jst, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant NIK Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca RIO, autor książek min.: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 325 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.