Dolnośląskie Forum Skarbników. Optymalizacja wydatków oświatowych. Wybrane przypadki z doświadczeń audytorskich

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na spotkanie Dolnośląskiego Forum Skarbników, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Na spotkaniu wskazane zostaną modele optymalizacji organizacji oświaty i wydatków oświatowych w związku ze zmieniającą się liczbą uczniów w odniesieniu do warunków lokalnych. Wskazane zostaną praktyczne wskazówki świadomej polityki oświatowej przy podejmowaniu decyzji dotyczącej zorganizowania oświaty. Poruszone zagadnienia dotyczyć będą podejmowania działań optymalizujących wydatki ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania, które nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa oraz praktycznych aspektów dotyczących racjonalizacji wydatkowej i optymalizacji organizacyjnej szkół na podstawie studium przypadku występującego w audytowanych.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Sposoby racjonalizacji wydatków oświatowych – wprowadzenie:
  1. Czy więcej uczniów to zawsze lepiej, czyli wpływ polityki rekrutacyjnej uczniów na wysokość wydatków oświatowych.
  2. Dyrektor szkoły jako dyrektor finansowy, czyli standaryzacja zatrudnienia w oparciu o wewnętrzne wskaźniki odniesienia.
  1. Świadoma polityka kadrowa samorządu w zakresie kształtowania organizacji oświaty – czyli na co nas stać? Studium przypadku w zakresie: 
  1. Zatrudnienia pedagogów, psychologów.
  2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
  3. Specjalnych metod pracy tzw. „kształcenia specjalnego.
  1. Dyskusja z uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Forum Skarbników, Skarbnicy, pracownicy działów księgowości w urzędach JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w dziedzinie finansów publicznych z ponad piętnastoletnim doświadczeniem samorządowym. Obecnie jest Skarbnikiem Powiatu, a wcześniej pełniła m.in. funkcję Głównego Księgowego jednostki organizacyjnej powiatu. Od wielu lat zaangażowana w realizację szeregu projektów na rzecz JST. Koordynowała pracę zespołu do spraw tworzenia Strategii Powiatu na lata 2015-20. Była trenerem w projekcie „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym etap II” (2013-15). Od 2018 roku jest ekspertem w ORE, a w Związku Miast Polskich pełni rolę Doradcy ds. Rozwoju Oświaty Samorządowej. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli funkcjonalnych i instytucjonalnych. Współautorka publikacji „Zarządzać czy administrować oświatą – zarządzanie oświatą w oparciu o dane i ich analizy”. Współtwórczyni modelu „Wsparcie Jednostek Samorządu terytorialnego w zakresie zarzadzania oświatą”, który wspomaga Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie zarządzania oświatą. Jest doświadczonym praktykiem w przygotowaniu analiz oświatowych z obszaru optymalizacji organizacyjnej i racjonalizacji wydatków.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Dla członków Dolnośląskiego Forum Skarbników udział w ramach składki, dla pozostałych osób Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 9 sierpnia 2021 r.