Egzekucja podatków w gminach. Podsumowanie zmian w przepisach

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie postępowanie egzekucyjne dotyczące podatków lokalnych w kontekście ostatnich zmian w egzekucji administracyjnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Jeszcze nie zdążyliśmy się przyzwyczaić do nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która weszła w życie 30 lipca 2020r., a już nadeszła kolejna istotna zmiana przepisów w tym zakresie. Od 20 lutego 2021r. obowiązują nowe rozwiązania w postępowaniu egzekucyjnym podatków i opłat lokalnych. W związku z tym proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego zostaną omówione przepisy dotyczące egzekucji podatków i praktyka ich stosowania oraz najnowsze orzecznictwo.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Weryfikacja wiedzy i praktycznych umiejętności w celu prawidłowego stosowania przepisów ustawy o egzekucji administracyjnej po zmianach z lipca 2020 i lutego 2021r.
 • Nakreślenie zmian, obowiązujących od 2021 roku, dotyczących m.in. nowych wzorów upomnień, nowego katalogu opłat w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nowych przesłanek do niepodejmowania egzekucji, nowych wzorów tytułów wykonawczych.
 • Wskazanie praktycznych aspektów dotyczących pracy z systemem teleinformatycznym eTW.
 • Przedstawienie przepisów przejściowych i wskazanie, od kiedy, które regulacje będą stosowane.
 • Omówienie aktualnego orzecznictwa z zakresu tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Upomnienia:

 • Jak sprawdzają się w praktyce upomnienia znowelizowane 30 lipca 2020 r.? Jakie nowe regulacje weszły w życie 20 lutego 2021 r.? 
 • Omówimy nowe wzory upomnień. 

2. Przedawnienie kosztów upomnień: 

 • Omówimy przesłanki przedawnienia kosztów upomnień.
 • Czy wszystkie „stare” koszty upomnień się przedawniły?
 • Jak liczyć termin przedawnienia kosztów upomnień?
 • Czy i jakie okoliczności przerywają bieg terminu przedawnienia kosztów upomnień?
 • Na konkretnych przykładach nauczymy się obliczać termin przedawnienia kosztów upomnień.
 • Jak w praktyce przedawnić koszty upomnienia?
 • Co w praktyce oznacza przedawnienie kosztów upomnień?
 • Czy w związku z przedawnieniem kosztów upomnień, musimy je gdzieś odpisać?
 • Kto odpowiada za przedawnienie kosztów upomnień?

3. Nowe przesłanki do niepodejmowania egzekucji: 

 • Jakie sytuacje usprawiedliwiają niepodejmowanie czynności zmierzających do egzekucji? 
 • Kiedy egzekucja podatków jest obowiązkowa, a kiedy nie? 
 • Co się bardziej opłaca: podjęcie egzekucji czy nieprzystąpienie do niej?

4. Jak w praktyce sprawdza się system teleinformatyczny eTW jako nowe narzędzie do przesyłania tytułów wykonawczych: 

 • Czy wszyscy mamy dostęp do systemu teleinformatycznego? Jeśli nie, to dlaczego? 
 • Jak prawidłowo uzyskać login i hasło dostępu? 
 • Jak prawidłowo sporządzić i przekazać tytuł wykonawczy, zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy? 
 • Jakie dokumenty należy załączyć do tytułu wykonawczego? 
 • Co się stanie, jeżeli tytuł wykonawczy nie będzie spełniał wymogów znowelizowanej ustawy?
 • Omówimy nowe wzory tytułów wykonawczych.
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy organów podatkowych jst, zajmujący się egzekwowaniem i windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych, w szczególności osoby zajmujące się windykacją.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jst, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jst, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant NIK Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca RIO, autor książek min.: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Dotacje z budżetów jst”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

zwiń
rozwiń