Ewidencja podatku VAT w JST, jednostkach budżetowych oraz zakładach budżetowych z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniach do 1 października 2021 r. cena szkolenia to 439,00 zł

Każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 10% zniżki!

Ważne informacje o szkoleniu

Na szkoleniu zostanie kompleksowo przedstawiona problematyka rozliczania i księgowaniu podatku VAT dzięki czemu uzupełnimy i uporządkujemy wiedzę uczestników w zakresie księgowań i rozwiązań organizacyjnych w sferze podatku VAT w JST i jednostkach podległych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych. Zagadnienia zostały tak wybrane, aby były przydatne w codziennej, niełatwej pracy osób zajmujących się omawianymi tematami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • usystematyzowanie wiedzy w zakresie różnych, często trudnych sytuacji spotykanych w trakcie procesu centralizacji VAT w JST i jej jednostkach podległych w zakresie rozliczania i księgowania podatku VAT,
 • uzyskanie wiedzy, czy prawidłowo i zgodnie ze stanowiskiem MF i RIO sporządzane są sprawozdania finansowe z uwzględnieniem ewidencji podatku VAT,
 • poznanie istotę oraz zadań prawidłowo i szczegółowo opracowanych przepisów wewnętrznych w celu jednolitego i uporządkowanego procesu centralizacji VAT w JST.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Omówienie przepisów ustawowych, rozporządzeń oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów, KRRIO, RIO wprowadzanych w latach 2017 - 2021 a ich wpływ na zasady ewidencji księgowej, kwalifikowania dochodów, wydatków oraz odliczeń podatku VAT.
 2. Centralizacja rozliczeń podatku VAT w jednostce samorządu terytorialnego, jednostce budżetowej i zakładach a wpływ na sposób rozliczania.
 3. Prowadzenie ewidencji księgowej w jst, jednostce budżetowej, zakładzie po centralizacji rozliczeń VAT – przykłady ujęcia w ewidencji księgowania poszczególnych operacji, przekazywania zapłaty podatku VAT do organu i z organu do US w tym:
  • Funkcjonowanie konta 300 lub 225 lub innego do rozliczania podatku VAT,
  • Rozliczanie podatku VAT scentralizowanego na poziomie urzędu czy organu
  • Planowanie i rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych: netto – brutto,
  • Księgowanie dochodów opodatkowanych podatkiem VAT,
  • Księgowanie wydatków opodatkowanych podatkiem VAT,
  • VAT należny wyższy od naliczonego, VAT naliczony wyższy od należnego –przekazywanie, zwrot i księgowanie,
  • VAT należny przekazywany w całości do rozliczenia – księgowanie,
  • Planowanie i funkcjonowanie paragrafu 453 w zakresie zapłaty podatku VAT,
  • Podzielona płatność – funkcja konta VAT a wpływ na sposób rozliczenia, przekazywania do jednostki nadrzędnej oraz księgowania podatku VAT.
 4. Podatek VAT w sprawozdawczości finansowej Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S oraz Rb-N, Rb-ZN.
 5. Przygotowanie zarządzeń, uchwał, zmian w polityce rachunkowości, instrukcjach obiegu i kontroli dokumentów - przykłady.
 6. Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz wszystkich zainteresowanych omawianą tematyką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT oraz księgowania i rozliczania dotacji UE. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz elektroniczny "Zapisz się na szkolenie" do 12 października 2021 r.