Ewidencja podatku VAT w JST: organ, a jednostka urząd. Praktyczne zasady rachunkowości

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z ewidencji podatku vat w jst

Ważne informacje o szkoleniu

Ewidencja podatku VAT stanowi spore wyzwanie dla wielu pracowników jst, także z uwagi na częste funkcjonowanie na styku dwóch ewidencji - organu i urzędu. Przedmiotem szkolenia jest weryfikacja wiedzy uczestników w obszarze funkcjonowania podatku VAT w budżecie jst i jednostce urząd, jak również jednostkach podległych, zarówno od strony księgowań, jak i rozwiązań organizacyjnych w tym zakresie, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych oraz kwestii problemowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych, spotykanych w trakcie procesu centralizacji VAT w jst i jej jednostkach podległych.
• Poznanie istoty oraz praktycznych aspektów efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych w celu uporządkowania procesu centralizacji VAT w jst.
• Weryfikacja, czy prawidłowo są sporządzane sprawozdania finansowe i budżetowe z uwagi na ewidencję podatku VAT.
• Możliwość wymiany doświadczeń i dyskusja dotycząca kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ustalenie zasad obiegu dokumentów w zakresie rozliczania VAT w jst - zmiany w politykach rachunkowości i instrukcjach obiegu i kontroli dokumentów.
2. Zasady księgowania VAT po centralizacji – przykłady - w budżecie jst, urzędzie, jednostce budżetowej, czy zakładzie budżetowym podległym jst, w tym m.in.:
• Konto 300 czy/i 225? Może inne, nowe konta?
• Rozliczenia VAT na poziomie jst – organ czy urząd?
• Paragraf wydatkowy 453 – czy i kiedy?
• Podzielona płatność w ewidencji.
• Funkcjonowanie z rachunkiem bankowym do celów VAT.
• Zwroty podatku VAT – dla kogo? Na jakich zasadach?
3. Rola Centrum Usług Wspólnych w procesie rozliczania VAT.
4. VAT, a sprawozdania finansowe i budżetowe.
5. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy działów księgowości w urzędach jst, osoby zajmujące się ewidencją podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie tematyki: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 27 września 2021 r.