Ewidencja podatku VAT w jst: organ, a jednostka urząd. Zasady rachunkowości. Problemy i nieprawidłowości

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Ewidencja podatku VAT nadal stanowi spore wyzwanie dla wielu pracowników wydziałów księgowo-podatkowych w jednostce, przede wszystkim ze względu na częste funkcjonowanie na styku dwóch ewidencji - organu i urzędu. Podczas szkolenia uczestnicy zweryfikują swoją wiedzę w obszarze dotyczącym funkcjonowania podatku VAT w budżecie jst i jednostce urząd, a także jednostkach podległych. Prowadząca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem pracy w jst, w sposób przejrzysty omówi zarówno kwestie księgowań, jak i rozwiązań organizacyjnych na styku organ-urząd, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych oraz kwestii problemowych, wynikających także niejednokrotnie z kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnik dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Uzupełni swoją wiedzę dotyczącą różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych, spotykanych w trakcie procesu centralizacji VAT w jst i jej jednostkach podległych.
 • Pozna istotę ewidencji podatku VAT w jednostce z naciskiem na aspekty praktyczne pomiędzy rozliczaniem VAT w organie czy urzędzie.
 • Uporządkuje aspekty efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych w celu uporządkowania procesu centralizacji VAT w jst.
 • Zweryfikuje, czy prawidłowo sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe z uwagi na ewidencję podatku VAT.
 • Będzie miał możliwość wymiany doświadczeń oraz uczestnictwa w dyskusji wokół kwestii problematycznych związanych z ewidencją podatku VAT.

 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady obiegu dokumentów w zakresie rozliczania VAT w jst - zmiany w politykach rachunkowości i instrukcjach obiegu i kontroli dokumentów.
2. Zasady księgowania VAT krok po kroku po centralizacji – przykłady - w budżecie jst, urzędzie, jednostce budżetowej, czy zakładzie budżetowym, w tym m.in.:

 • Konto 300 czy/i 225? Może inne, nowe konta?
 • Rozliczenia VAT na ustalonym poziomie JST – organ czy urząd?
 • Warianty rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych: netto – brutto.
 • Przykłady księgowań, gdy VAT należny jest wyższy od naliczonego, gdy VAT naliczony jest wyższy od należnego, gdy z podległych jednostek przekazywany jest cały VAT należny lub nadwyżka VAT należnego nad naliczonym.
 • Paragraf wydatkowy 453, również w zakresie m.in. zapłaty VAT należnego, mimo braku wpłaty – czy/kiedy?
 • Podzielona płatność w ewidencji.
 • Funkcjonowanie z rachunkiem bankowym do celów VAT.
 • Zwroty podatku VAT – dla kogo? Na jakich zasadach?

3. Rola Centrum Usług Wspólnych w procesie rozliczania VAT.
4. Podatek VAT, a sprawozdania finansowe i budżetowe Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S oraz z operacji finansowych Rb N, Rb-ZN.
5. Panel pytań i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy działów księgowości w urzędach jst, osoby zajmujące się ewidencją podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie tematyki: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

 

zwiń
rozwiń