Faktury i kasy rejestrujące w JST

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego tematem będą faktury i kasy rejestrujące.

Ważne informacje o szkoleniu

Tematyka faktur i kas rejestrujących w administracji budzi wiele problemów i wątpliwości, w szczególności po zmianach w 2021r., dlatego proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które usystematyzuje wiedzę i podniesie umiejętności prawidłowego stosowania przepisów w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie problematyki faktur i kas rejestrujących po zmianach w 2021r. ze wskazaniem najczęstszych błędów i nieprawidłowości.
 • Przedstawienie zmian dotyczących zasad rozliczenia faktur korygujących in plus i in minus w podatku VAT.
 • Zdobycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów z zakresu problematyki faktur i kas rejestrujących w jednostce, wyjaśnienie najczęstszych wątpliwości.
 • Praktyczne omówienie kwestii dotyczących wystawiania faktur oraz faktur korygujących, wskazanie, kiedy należy stosować kasy rejestrujące i kto jest zwolniony z obowiązku ich stosowania.
 • Możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych z zakresu tematu szkolenia.
 • Uzyskanie odpowiedzi na liczne pytania dotyczące wystawiania faktur i użytkowania kas fiskalnych, m.in.:
 • Kto ma obowiązek stosowania kas online?
 • Kiedy nie trzeba zamieszczać NIP-u na fakturze?
 • Czy jest możliwe wystawienie faktury w języku obcym?
 • Jak prawidłowo anulować fakturę?
 • Jak należy wystawiać duplikat faktury?
 • Jaka jest różnica miedzy fakturą, notą korygującą, fakturą VAT marża czy zaliczkową? Kiedy należy, którą wystawić?
 • Jaka powinna być treść faktury korygującej? Kiedy można ją wystawić?
 • Jak należycie rozliczać i księgować faktury?
zwiń
rozwiń
Program

1. Faktura jako podstawowy dokument w podatku VAT:

 • Termin na wystawienie faktury – zasada ogólna i przypadki szczególne np. usługi budowlane, najem, odsprzedaż mediów.
 • Czy wystawienie faktury przed sprzedażą może rodzić ryzyko podatkowe?
 • Czy można wystawić fakturę w języku obcym?
 • Jakie dane zawsze muszą znaleźć się na fakturze?
 • Szczególne oznaczenia faktury – procedury szczególne, mały podatnik, eksport usług.
 • Kiedy na fakturze nie trzeba umieszczać numeru NIP?
 • Jak określić datę sprzedaży na fakturze?
 • Czy można umieszczać dodatkowe informacje na fakturze?
 • Szczególne rodzaje faktur (nota korygująca, faktura wystawiana przez małego podatnika, faktura VAT marża, faktura zaliczkowa).
 • Anulowanie faktury i duplikat faktury.

2. Faktura korygująca:

 • Treść faktury korygującej – określenie przyczyny korekty.
 • Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
 • Rozliczenie faktur korygujących in plus i in minus w podatku VAT – zmiany w 2021r.

3. Fakturowanie elektroniczne – wybór czy obowiązek? 

 • Jakie wymogi musi spełniać faktura w formie elektronicznej i jak bezpiecznie wystawić taką fakturę?
 • Integralność treści i autentyczność pochodzenia faktury.
 • Kontrole biznesowe jako sposób weryfikacji prawidłowości faktury.
 • Elektroniczne bazy przechowywania faktur.

4. Sprzedaż detaliczna, czyli kasy rejestrujące i paragony w VAT:

 • Kiedy powstaje obowiązek stosowania kas rejestrujących?
 • Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących – szczegółowe omówienie sytuacji, w których nie powstaje obowiązek instalowania kasy oraz w których nie istnieje obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie.
 • Wpłaty przyjmowane w kasie urzędu m.in. opłata za ślub, koncesje, udostępnianie pasa drogowego, dzierżawa, najem mieszkań.

5. Paragon fiskalny, faktura do paragonu i faktura uproszczona:

 • Faktura do paragonu dla osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 • Paragon fiskalny z numerem NIP, a faktura uproszczona.
 • Zasady księgowania faktur uproszczonych, możliwość wystawienia faktury z pełnymi danymi oraz korekty faktury uproszczonej.

6. Kasy fiskalne online:

 • Obowiązek stosowania kasy online.
 • Podłączenie i fiskalizacja kasy, ulga na zakup kasy.

7. Odpowiedzi na pytania. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy jst, samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, prawnicy wewnętrzni jednostek, osoby odpowiedzialne za wystawianie i rozliczanie faktur i kas fiskalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doradca podatkowy, prawnik z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego. Trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń