Finansowanie ochotniczych straży pożarnych. Zasady finansowania, najnowsze orzecznictwo sądów, administracji, wojewodów, RIO

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące finansowania ochotniczych straży pożarnych.

Ważne informacje o szkoleniu

System finansowania OSP w latach 2016-2018 został w sposób zasadniczy zmieniony. Przekazywanie środków na OSP zostało w dużym stopniu przeniesione do dyspozycji Państwowej Straży Pożarnej. Pojawiły się nowe źródła finansowania OSP z udziałem gmin. Uporządkowano system montaży finansowych z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska. Sądy, wojewodowie oraz Regionalne Izby Obrachunkowe wydały nowe orzeczenia ukazujące praktyczne zasady finansowania OSP. W 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o finansowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych, wskazujący m.in. na nieprawidłowości w zakresie finansowania OSP przez gminy. Zapraszamy na szkolenie poświęcone przepisom regulujacym finansowanie ochotniczych strazy pożarnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uzyskanie profesjonalnej wiedzy prawniczej na temat finansowania OSP wraz z umiejętnością jej zastosowania w praktyce. Treści poszczególnych zagadnień uzasadniane są poglądami nauki prawa, komentarzami do najnowszych orzeczeń sądów i administracji, rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.

zwiń
rozwiń
Program

I. Finansowanie z budżetu państwa:

1.Finansowanie za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej:
a)Finansowanie jednostek należących do KSRG.
b)Dotacja MSWiA.
c)Środki z ubezpieczeń od ognia.
d)Program modernizacji służb mundurowych.
e)Fundusz Sprawiedliwości. 
f)Odszkodowania. Rekompensata za utratę zdrowia.
g)Przekazywanie sprzętu.
h)Szkolenie członków OSP.
i)Zwrot środków za działania OSP poza terenem swojego działania.
2.Finansowanie za pośrednictwem funduszy ochrony środowiska.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi gmin, powiatów, województw obsługujących Ochotnicze Straże Pożarne, komendanci gminnych ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzący sprawy OSP, pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych, członkowie zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych, strażacy Państwowej Straży Pożarnej, prawnicy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, prowadzi Kancelarię Prawną LexKała oraz Portal Prawa Ochrony Przeciwpożarowej LexFire.pl. Wykładowca prawa w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Były asystent w Zakładzie Podstaw Prawnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, prowadził zajęcia z prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Stały współpracownik działu prawnego miesięcznika ZOSP RP „Strażak”, trener i autor monograficznych szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych i członków OSP z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej oraz finansów publicznych, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2005–2009), autor licznych książek, artykułów i opracowań naukowych, popularnonaukowych i poradnikowych z zakresu prawa, m.in. cywilnego, administracyjnego (w tym ochrony przeciwpożarowej), m.in. Sto pytań do prawnika o Ochotnicze Straże Pożarne. Poradnik praktyczny, t. 1 i t. 2; Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice, Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych; System finansowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce (z suplementem elektronicznym). Publikuje na łamach pism „Strażak”, „Przegląd Pożarniczy”, w portalach Remiza.com.pl, Strażacki.pl, w wydawnictwie C.H. Beck. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Pełnomocnik dh OSP Edwarda Pruśniewskiego, w głośnej sprawie wygranej przed Sądem Najwyższym. Odznaczony brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.
 

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 7 czerwca 2021 r.