• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Skarbników: Wybrane zagadnienia dokumentów elektronicznych w systemach rachunkowości JST - spotkanie stacjonarne

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. Zajęcia w formule hybrydowej - stacjonarnej, lub online do wyboru.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Skarbników. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Digitalizacja procesów księgowych w rachunkowości JST powoduje, że coraz częściej spotyka się dowody księgowe i inne dokumenty systemu rachunkowości w formie elektronicznej. Podczas zajęć omówimy w szczególności dokumenty elektroniczne oraz ich wpływ na politykę rachunkowości i dekretację w księgach rachunkowych JST.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Wymogi prawne w zakresie e-dowodów księgowych.
2. Ujęcie w księgach rachunkowych e -dowodów księgowych: zasady kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej oraz dekretacji.
3. Inne dokumenty w formie elektronicznej w rachunkowości JST, w tym dokumentacja inwentaryzacyjna, sprawozdania budżetowe oraz finansowe.
4. Zasady przechowywania e-dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji rachunkowości w formie elektronicznej.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Skarbników

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej na stanowisku adiunkta, wieloletni praktyk, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka wielu specjalistycznych publikacji na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych, a także niepublikowanych opracowań badawczych i eksperckich nt. rachunkowości różnego typu i specyfiki jednostek sektora finansów publicznych. Wieloletni ekspert w FRDL, ceniony przez uczestników szkoleń

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału 639 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 220 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na https://frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 20 lutego 2024 r.