• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Skarbników Województwa Opolskiego

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

399 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Skarbników Województwa Opolskiego).

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie realizowane w ramach Forum Skarbników Województwa Opolskiego

zwiń
rozwiń
Program

I temat -  „Emisja obligacji”
Prowadzący- Dominik Bednarski - Ekspert ds. obligacji Bank Gospodarstwa Krajowego

 

II temat - „Ujmowanie w sprawozdaniach budżetowych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami"
Prowadząca - Barbara Wołczak - z-ca naczelnika WYDZIAŁU INFORMACJI, ANALIZ I SZKOLEŃ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy Powiatów, Miast i Gmin Województwa Opolskiego

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.opole.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.
UWAGA- Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 2 czerwca 2023 r.