• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Fundusz sołecki – od pomysłu (przedsięwzięcia) do rozliczenia oraz zwroty środków na wydatkach z funduszu sołeckiego za 2023 rok. Wyjaśnienia RIO , orzecznictwo WSA i NSA oraz nieprawidłowości.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie fundusz sołecki i jego wykorzystywanie w związku z ustawą o funduszu z uwzględnieniem aspektów finansowo-księgowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób zostanie przekazana wiedza dotycząca zagadnień związanych z rozliczaniem wydatków i zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego. Podczas szkolenia uczestnicy podniosą i uporządkują swoją wiedzę, poprzez którą unikną popełniania błędów, nieprawidłowości i uchybień w swojej pracy. Szkolenie prowadzone będzie przez cenionego specjalistę i eksperta w zakresie finansów publicznych doradzającego praktyczne i wskazującego na sprawdzone rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat poprawnego identyfikowania zdarzeń związanych z funkcjonowaniem funduszu oraz uchwyceniem pojawiających się nieprawidłowości. 
• Uzyskanie odpowiedzi m.in. na pytania: 
- Czy w Twojej gminie prawidłowo ustala się dochody bieżące w związku z FS?
- Czy w Twojej gminie prawidłowo ustala się liczbę mieszkańców sołectwa?
- Czy w Twojej gminie prawidłowo ustala się pojedyncze oraz wspólne przedsięwzięcie?
- Czy w Twojej gminie są procedury pod kątem Centralnego Rejestru Umów od 1 stycznia 2024?
- Czy w Twojej gminie prawidłowo ustala się poniesione wydatki w ramach FS?

• Dodatkowo uczestnicy będą mogli na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematyki szkolenia oraz będą mieli możliwość konsultacji podczas szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Inicjatywa przy przedsięwzięciu oraz uchwała zebrania wiejskiego – nieprawidłowości w przykładach.
 2. Forma i zakres wniosku w sprawie przedsięwzięcia – nieprawidłowości w przykładach.
 3. Kontrola formalna wniosku – nieprawidłowości w przykładach.
 4. Kontrola merytoryczna wniosku – nieprawidłowości w przykładach.
 5. Wniosek – jedno przedsięwzięcie oraz Wniosek – kilka przedsięwzięć – nieprawidłowości w przykładach.
 6. Wadliwe ustalanie kwoty na sołectwo: dochody bieżące a dochody majątkowe ze sprzedaży rzeczy ruchomych – nieprawidłowości w przykładach.
 7. Wadliwe ustalanie liczby mieszkańców na sołectwo (zameldowanie stałe i czasowe) – nieprawidłowości w przykładach.
 8. Nieprawidłowości w uchwałach przy funduszu sołeckim – nieprawidłowości w przykładach.
 9. Wadliwe stosowanie klasyfikacji budżetowej – nieprawidłowości w przykładach.
 10. Podział sołectwa a fundusz sołecki – nieprawidłowości w przykładach.
 11. Fundusz sołecki a wydatki niewygasające oraz Rb-28s – nieprawidłowości w przykładach.
 12. Zadania w ramach przedsięwzięć – nieprawidłowości w przykładach.
 13. Orzecznictwo oraz wyjaśnienia RIO w sprawie funduszu sołeckiego.
 14. Księgowania oraz dokumentacja – fundusz sołecki.
 15. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za nadzór nad przedsięwzięciami finansowanymi w ramach funduszu sołeckiego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 27 listopada 2023 r.