Gmina i jej jednostki organizacyjne jako wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w 2022 roku

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie postępowanie egzekucyjne w administracji.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia szczegółowo przedstawimy aktualnie obowiązujące regulacje w zakresie postępowania egzekucyjnego m.in. czynności przedegzekucyjne, obligatoryjne elementy upomnień. Prowadzący omówi aktualny przebieg postępowania, przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych oraz zasad przedawnienia kosztów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami i regulacjami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  • Uzupełnienie i pozyskanie wiedzy z zakresu przebiegu postępowania i skutecznego egzekwowania należności w gminach i jej jednostkach.
  • Zapoznanie uczestników z ostatnimi zmianami jakie obowiązują do omawianej podczas zajęć ustawy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zagadnienia wstępne:
a) Regulacje prawne dotyczące obowiązków i uprawnień wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego.
b) Unormowania zawarte w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
c) Przepisy intertemporalne.
d) Akty wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Czynności przedegzekucyjne:
a) Działania informacyjne wierzyciela.
b) Podstawy prawne działań informacyjnych.
c) Rodzaje działań informacyjnych.
d) Rejestry działań informacyjnych.
3. Postępowanie upominawcze:
a) Charakter prawny upomnienia.
b) Regulacje prawne dotyczące upomnienia.
c) Treść upomnienia.
d) Wszczęcie egzekucji bez obowiązku kierowania upomnienia do zobowiązanych.
e) Termin skierowania upomnienia przez wierzyciela.
f) Skuteczne doręczenia upomnienia.
g) Przedawnienie i odpis kosztów upomnienia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy wydziałów finansowych w gminach i ich jednostkach zajmujący się egzekucją administracyjną.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, z-ca skarbnika dużego miasta, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w wydziałach finansowych jst, długoletni praktyk, specjalista z zakresu podatków i opłat, windykacji należności cywilnoprawnych oraz egzekucji administracyjnej. Przeprowadził w tym zakresie wiele szkoleń dla pracowników gmin oraz gminnych jednostek organizacyjnych na terenie całego kraju.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 14 lutego 2022 r.