Gospodarka finansowa, rachunkowość i sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu prowadzonym przez wybitnego specjalistę i eksperta w zakresie stosowania praktycznych rozwiązań w polityce rachunkowości. Poczas szkolenia wskażemy praktyczne rozwiązania problematycznych kwestii związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapewnienie wsparcia merytorycznego pracownikom działów finansowo – księgowych oraz przedstawienie aktualnych zagadnień w zakresie zasad rachunkowości i systemu sprawozdawczości JST. Zagadnienia przedstawione na szkoleniu pozwolą na opanowanie praktycznych założeń i rozwiązań ewidencyjnych, a także sprawozdawczych rachunkowości, typowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawowe zasady gospodarki finansowej najczęściej występujące nieprawidłowości – doświadczenia kontrolne.
 2. Zasady gospodarki finansowej; plany finansowe i ich zmiany, upoważnienia do zaciągania zobowiązań.
 3. Polityka rachunkowości; problemy z dostosowaniem do obowiązujących przepisów i potrzeb jednostek.
 4. Szczególne zasady rachunkowości i ich ujęcie w wewnętrznych uregulowaniach.
 5. Środki trwałe, ewidencja syntetyczna i analityczna środków trwałych.
 6. Ewidencja dochodów budżetowych, ich egzekucja oraz kontrola.
 7. Rozliczenia samorządowego zakładu budżetowego.
 8. Ewidencja kosztów, wydatków, zaangażowanie, zasady funkcjonowania kont rozrachunkowych.
 9. Ewidencja i rozliczenie wydatków inwestycyjnych.
 10. Problemy związane z kontrolą sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
 11. Przykłady nieprawidłowości.
 12. Pytania i konsultacje.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, księgowi w JST oraz jednostkach organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, doświadczony i ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych.

zwiń
rozwiń