Gospodarka kasowa i druki ścisłego zarachowania

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu gospodarki kasowa i gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie uczestników szkolenia z wymogami prawnymi w kontekście szeroko rozumianej gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania. Szczególna uwaga zostanie poświęcona organizacji obrotu bez, jak i gotówkowego, ewidencji, odpowiedzialności, a także zasad kontroli oraz inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania, z uwzględnieniem obostrzeń wynikających z przepisów o Covid - 19. Omówione zostaną również działania, jakie należy podjąć w przypadku likwidowania, kradzieży, zaginięcia czy zgubienia druków ścisłego zarachowania oraz nieprawidłowości w zakresie prowadzenia kasy wraz ze wskazaniem sposobów ich zapobiegania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Udział w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy na temat gospodarki kasowej oraz druków ścisłego zarachowania na podstawie obowiązujących przepisów. Uczestnicy otrzymają obszerne materiały z przykładami rozwiązań sytuacji problemowych i sposobu ich księgowania, a także przykładowe oświadczenia, upoważnienia, wzory rejestrów i protokołów, instrukcje – kasową i w sprawie druków ścisłego zarachowania.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawowe obowiązki w zakresie organizacji gospodarki kasowej w jednostce.
 2. Odpowiedzialność kasjera – procedury przyjmowania i przekazywania obowiązków w zakresie gospodarki kasowej.
 3. Podstawowa dokumentacja kasowa – wystawianie, przyjmowanie, ewidencja i rozliczanie się ze zwyczajowo stosowanych dokumentów po stronie przychodów i rozchodów – przykładowe księgowania.
 4. Zasady udzielania, ewidencjonowania oraz rozliczania zaliczek pracownikom (stałe, jednorazowe – przykładowe księgowania).
 5. Pogotowie kasowe – zasady funkcjonowania, ewidencja i rozliczanie.
 6. Pomieszczenie kasy – wymogi, wyposażenie i zabezpieczenie.
 7. Ewidencja środków pobranych, a nieodebranych przez upoważnioną osobę.
 8. Formy, zasady i terminy pobierania opłaty targowej.
 9. Obowiązek dokonywania czynności kontrolnych – osoby uprawnione, sposób dokumentowania.
 10. Inwentaryzacja kasy – niedobory/nadwyżki, sposób postępowania, przykłady księgowań różnic inwentaryzacyjnych, przykładowy protokół.
 11. Inwentaryzacja kasy w czasie COVID – 19 (warunki zmiany metody inwentaryzacji).
 12. Gospodarka kasowa w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 13. Błędy popełniane w obszarze gospodarki kasowej i sposoby ich zapobiegania.
 14. Zasady ewidencji, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania.
 15. Rodzaje druków ścisłego zarachowania (czeki, arkusze spisu z natury, kwitariusze przychodowo – ewidencyjne, opłaty targowe, KP, KW, itp.).
 16. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania – terminy, metody, częstotliwość i przykładowe zarządzenie.
 17. Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.
 18. Upoważnienia do pobierania druków ścisłego zarachowania (stałe/jednorazowe).
 19. Rejestry upoważnień do pobierania druków ścisłego zarachowania.
 20. Protokoły przyjęcia, inwentaryzacji i likwidacji druków ścisłego zarachowania.
 21. Działania, jakie należy podjąć w przypadku kradzieży, zaginięcia bądź zgubienia druków ścisłego zarachowania.
 22. Podstawy prawne.
 23. Przykładowa instrukcja w sprawie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
 24. Przykładowe zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej.
 25. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy, skarbnicy, główni księgowi, kasjerzy i pracownicy ich zastępujący oraz inni pracownicy merytoryczni (np. intendenci, kierownicy gosp. czy pracownicy sekretariatów) jednostek sektora finansów publicznych, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 10 listopada 2021 r.