• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Gospodarka kasowa i druki ścisłego zarachowania

Zapraszamy na szkolenie podczas, którego omówione zostaną zasady prowadzenia gospodarki kasowej oraz obiegu druków ścisłego zarachowania.

Ważne informacje o szkoleniu

Połowa roku jest doskonałym czasem, by uporządkować gospodarkę kasową w jednostce, przypomnieć zasady funkcjonowania i organizacji kasy czy też ewidencji, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania, dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym wymogów prawnych w kontekście szeroko rozumianej gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania.

Podczas proponowanego szkolenia szczególną uwagę zwrócimy na:

 • Przedstawienie obowiązków dotyczących prawidłowej realizacji przepisów o gospodarce kasowej i drukach ścisłego zarachowania, w szczególności instrukcji i zarządzeń gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.
 • Przeanalizowanie kwestii organizacji obrotu bez, jak i gotówkowego, ewidencji zdarzeń w księgach rachunkowych, odpowiedzialności podmiotowej i przedmiotowej.
 • Wskazanie zasad kontroli oraz inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania z uwzględnieniem struktur jednostek obsługujących i obsługiwanych – np. CUW.
 • Omówienie działań, jakie należy podjąć w przypadku likwidowania, kradzieży, zaginięcia czy zgubienia druków ścisłego zarachowania.

Szkolenie poprowadzi praktyk, szkolącą jsfp od wielu lat, wysoko oceniana za jasność i trafność przekazu oraz obszerne, pomocne materiały, zwracając uwagę także na nieprawidłowości w zakresie prowadzenia kasy i sposoby ich zapobiegania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie problematyki w zakresie gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania w jsfp.
 • Omówienie kwestii problemowych wraz z przykładami możliwych rozwiązań.
 • Uzyskanie odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
 • Jak prawidłowo zorganizować kasę w jsfp? Jakie normy bezpieczeństwa musi spełniać pomieszczenie kasowe?
 • Jakie są prawa i obowiązki kasjera?
 • Jak prawidłowo stworzyć obieg i kontrolę dokumentów kasowych w jsfp?
 • Kto i w jakim zakresie ma prawo kontrolować kasę?
 • Co zrobić w przypadku dokonywania transakcji, która budzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu?
 • Czy można odmówić przyjęcia wpłaty zniszczonym banknotem?
 • Jak funkcjonuje pogotowie kasowe?
 • Jak poprawnie ewidencjonować środki pobrane?
 • Jak bezpiecznie dokonać likwidacji druków ścisłego zarachowania?
 • Co zrobić w przypadku kradzieży, zaginięcia bądź zgubienia druków ścisłego zarachowania?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację kasy? Co zrobić w przypadku niedoborów?
 • Otrzymanie obszernych materiałów z załącznikami, w tym przykładów księgowania zdarzeń gospodarczych, szeregu dokumentów – tj. oświadczenia, upoważnienia, wzory rejestrów czy protokołów, przykładowych instrukcji – kasowej i w sprawie druków ścisłego zarachowania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej kierownika jednostki oraz głównego księgowego.
2. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność kasjera oraz procedury ich przyjmowania i przekazywania.
3. Tworzenie, obieg i kontrola typowych dokumentów kasowych, również w strukturze jednostek obsługujących i obsługiwanych – np. CUW, w tym ewidencje i przykładowe księgowania.
4. Organizacja kasy:

 • wymogi,
 • wyposażenie i zabezpieczenie.

5. Zasady udzielania, ewidencjonowania oraz rozliczania zaliczek (stałe i jednorazowe – przykładowe księgowania).

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, kasjerzy i pracownicy ich zastępujący oraz inni pracownicy merytoryczni (np. intendenci, kierownicy gosp. czy pracownicy sekretariatów) jednostek sektora finansów publicznych, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych w sposób jasny i zwięzły. Wieloletni ekspert w FRDL wysoko oceniany przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 czerwca 2023 r.