Inwentaryzacja 2021 w jednostkach oświatowych

Zapraszamy na szkolenie, którego tematem jest inwentaryzacja w placówkach oświatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Dużym wyzwaniem podczas inwentaryzacji w jednostkach oświatowych jest ogromna ilość środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz majątku znajdującego się na ewidencji pozabilansowej. Ponadto trudności sprawia właściwa organizacja pracy, nie powodująca dezorganizacji normalnego funkcjonowania jednostki. Wątpliwości budzi również inwentaryzacja w przypadku obsługi księgowej realizowanej przez Centrum Usług Wspólnych. Kto tak naprawdę odpowiada za jej przeprowadzenie? Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i dokumentowanie inwentaryzacji w jednostkach oświatowych, które pozwoli wyjaśnić wszystkie te wątpliwości, uzyskać odpowiedzi na pytania i poznać najczęściej popełniane błędy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z prawidłowym przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji w jednostkach oświatowych przez eksperta-praktyka.
 • Wskazanie najczęstszych błędów oraz nieprawidłowości, wynikających z bieżącej pracy i w przypadku kontroli.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Regulacje rozporządzenia do ustawy o finansach publicznych w kontekście wymogów inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości, a także Krajowego Standardu Rachunkowości.
 2. Co nowego w przepisach od 2021 roku?
 3. Odpowiedzialność z tytułu inwentaryzacji - kto?
 4. CUW a inwentaryzacja.
 5. Terminarz inwentaryzacji środków trwałych.
 6. Co 4 lata czy co roku? Problematyka terenu strzeżonego jednostki oświatowej.
 7. Metody inwentaryzacji środków trwałych (spis z natury, potwierdzenie salda, weryfikacja z odpowiednimi dokumentami, skontrum w bibliotekach).
 8. Praktyczne problemy spisu z natury.
 9. Place zabaw, zespoły komputerowe, „ilościówka” i inne problematyczne składniki inwentaryzowanego majątku.
 10. Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza środków trwałych a roczna inwentaryzacja.
 11. Cyfryzacja inwentaryzacji środków trwałych.
 12. Rozliczanie inwentaryzacji i ewidencja księgowa różnic.
 13. Dokumentacja inwentaryzacji.
 14. Jak do inwentaryzacji podchodzą organy kontrolne - podejście praktyczne.
 15. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy merytoryczni i finansowi zespołów inwentaryzacyjnych, księgowi, kierownicy jednostek oświatowych, CUW-ów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, biegły rewident nr 11242, od ponad 19 lat prowadzi szkolenia (ma ich na swoim koncie już ponad 800!), komentator bieżących wydarzeń między innymi w serwisie portalsamorzadowy.pl, panelista podczas największych wydarzeń w Polsce m.in.: Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Doroczna Konferencja Audytingu, Forum Finansów Publicznych, Forum Rachunkowości Budżetowej, Europejski Kongres Gospodarczy, Forum Przemysłowe, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Konferencje Komisji Nadzoru Audytowego i wiele innych prestiżowych wydarzeń. Honorowy wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W ramach działalności edukacyjnej prowadzi specjalistyczne serwisy, w tym między innymi https://inwentaryzacja.info.pl/

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 4 czerwca 2021 r.