• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Inwentaryzacja aktywów i pasywów – zasady, sposób przeprowadzania i dokumentowania

Cena: 499 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 8 października 2021 r. cena szkolenia to 439,00 zł

Każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 10% zniżki!

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną zasady oraz wymagania prawne dotyczące prawidłowego  przeprowadzenia inwentaryzacji. Prowadzący wskaże także najczęstsze błędy popełniane podczas inwentaryzacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Ugruntowanie wiedzy w zakresie zasad organizacji i dokumentacji inwentaryzacji, terminów przeprowadzania czynności inwentaryzacyjnych.
 • Szkolenie umożliwi także identyfikację podstawowych błędów popełnianych podczas inwentaryzacji oraz poznanie metod ich zapobiegania.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Organizacja inwentaryzacji, przebieg i jej udokumentowanie. Wewnętrzne regulacje w zakresie inwentaryzacji – istotne elementy instrukcji inwentaryzacyjnej.
 2. Jak ustalić harmonogram inwentaryzacji? Jak przestrzegać terminów – co do 15 stycznia, a co do zamknięcia ksiąg rachunkowych.
 3. Jak poszczególne składniki aktywów i pasywów prawidłowo zinwentaryzować:
  • spis z natury – co podlega spisowi, w jakich terminach, od czego uzależniona jest częstotliwość spisu, jak dokumentować i rozliczać spis metodą tradycyjną a jak przy wykorzystaniu technik komputerowych,
  • potwierdzenie sald – do kogo należy wysłać potwierdzenie sald, na jaki dzień, co zrobić gdy salda potwierdzamy na inną datę niż 31.12 jak udokumentować zmniejszenia i zwiększenia, co gdy nie otrzymamy odesłanego potwierdzenia sald,
  • weryfikacja (porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami) – na jaką datę dokonywać weryfikacji, kiedy dokonywać weryfikacji, jak dokumentować weryfikację, z czym należy porównać dane wynikające z ksiąg rachunkowych, czy należy weryfikować stany kont pozabilansowych? 
 4. Potwierdzenia sald z kontrahentami w świetle stanowiska KSR w sprawie rozrachunków z kontrahentami.
 5. Co powinna obejmować dokumentacja inwentaryzacyjna? – zarządzenia, protokoły, oświadczenia, sprawozdania itd.
 6. Przykłady przeprowadzania i rozliczania gruntów, trudno dostępnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, należności i zobowiązań, funduszy.
 7. Jak należy ująć różnice inwentaryzacyjne – wg jakich wartości, na jakich kontach?
 8. Kto przeprowadza i rozlicza inwentaryzację w przypadku jednostek obsługujących (CUW/ZEAS)?
 9. Co reguluje stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w zakresie inwentaryzacji?
 10. Przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji. Omówienie orzeczeń komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy, skarbnicy, główni księgowi i służby finansowe jednostek sektora finansów publicznych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony trener przez służby księgowo - finansowe JS

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 499 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 8 października 2021 r. cena szkolenia to 439,00 zł

Każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 10% zniżki!

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz elektroniczny "Zapisz się na szkolenie" do 26 października 2021 r.