• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych w 2023 r.

online

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i dokumentowania inwentaryzacji w jednostkach oświatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych to nie tylko spisanie środków trwałych, co zajmuje z reguły do kilkunastu dni. Cały proces inwentaryzacji trwa nawet kilka miesięcy. Inwentaryzacja stwarza wiele problemów praktycznych - poczynając od niechęci do angażowania się w jej przeprowadzenie, a kończąc na całkowitym niezrozumieniu, do czego ona służy. Spis z natury angażuje największą liczbę osób i najbardziej dezorganizuje pracę. Nie można jednak zapominać o potwierdzeniach sald i weryfikacji z odpowiednimi dokumentami, a także o przygotowaniu się do inwentaryzacji i wszystkich czynnościach związanych z jej rozliczeniem. Kluczowa jest również rola dyrektora szkoły/placówki oświatowej (i dyrektora CUW), który odpowiada za jakość inwentaryzacji i ponosi potencjalnie odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W związku z tym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i dokumentowania inwentaryzacji w jednostkach oświatowych, które pozwoli wyjaśnić wszystkie wątpliwości, poznać najczęściej popełniane błędy oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z prawidłowym przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji w jednostkach oświatowych przez eksperta-praktyka.
 • Wskazanie najczęstszych błędów popełnianych przez jednostki w zakresie realizacji tego zadania, co pozwoli na jego właściwe przeprowadzenie i udokumentowanie, a także ustrzeżenie się od nieprawidłowości w przypadku kontroli organów zewnętrznych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Regulacje rozporządzenia do ustawy o finansach publicznych w kontekście wymogów inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości, a także Krajowego Standardu Rachunkowości.
 2. Co nowego w przepisach od 2022 roku?
 3. Odpowiedzialność z tytułu inwentaryzacji - kto?
 4. CUW a inwentaryzacja.
 5. Terminarz inwentaryzacji środków trwałych.
 6. Co 4 lata czy co roku? Problematyka terenu strzeżonego jednostki oświatowej.
 7. Metody inwentaryzacji środków trwałych (spis z natury, potwierdzenie salda, weryfikacja z odpowiednimi dokumentami, skontrum w bibliotekach).
 8. Praktyczne problemy spisu z natury.
 9. Place zabaw, zespoły komputerowe, „ilościówka” i inne problematyczne składniki inwentaryzowanego majątku.
 10. Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza środków trwałych a roczna inwentaryzacja.
 11. Cyfryzacja inwentaryzacji środków trwałych.
 12. Rozliczanie inwentaryzacji i ewidencja księgowa różnic.
 13. Dokumentacja inwentaryzacji.
 14. Jak do inwentaryzacji podchodzą organy kontrolne? Podejście praktyczne.
 15. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek oświatowych i CUW-ów, pracownicy merytoryczni i finansowi uczestniczący w procesie inwentaryzacji w jednostkach oświatowych i jednostkach obsługujących, członkowie zespołów inwentaryzacyjnych, księgowi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, biegły rewident nr 11242, od ponad 19 lat prowadzi szkolenia (przeprowadził ich już ponad 800), komentator bieżących wydarzeń między innymi w serwisie portalsamorzadowy.pl, panelista podczas największych wydarzeń dotyczących finansów, rachunkowości i audytu w Polsce

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 16 czerwca 2023 r.