• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Inwestycje w jst i jej jednostkach podległych – aspekty praktyczne od strony księgowej

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 10 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane przede wszystkim skarbnikom i pracownikom działów księgowych, którego przedmiotem są inwestycje JST, a w szczególności ich przygotowanie, realizowanie i rozliczanie pod kątem finansowo-księgowym.

Ważne informacje o szkoleniu

Inwestycje – ich przygotowanie, finansowanie a później realizacja, również przy pomocy środków finansowych z różnych źródeł, są często przyczyną wątpliwości, problemów, a nawet nieporozumień między komórkami merytorycznymi i finansowymi w jednostce. Podczas zajęć wskażemy:

 • Na co zwrócić uwagę, co stanowi sedno przygotowań do zadań inwestycyjnych, aby przebiegały one sprawnie, a rozliczane były bezproblemowo.
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie realizacji inwestycji z różnych funduszy oraz innych źródeł.
 • Przedstawimy możliwe rozwiązania, które mają na celu wyeliminowanie błędów i nieprawidłowości.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych w trakcie procesu inwestycyjnego.
 • Poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych dla uporządkowania procesu inwestycyjnego w jednostce.
 • Dowiesz się, jak prawidłowo realizować finansowo inwestycje pochodzące z różnych funduszy oraz innych źródeł.
 • Poznasz najczęstsze błędy popełniane przy przygotowywaniu, przeprowadzaniu i rozliczaniu inwestycji.
 • Uzyskasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w ujęciu definicyjnym.
 2. Pomocne uregulowania wewnętrzne - polityka rachunkowości, w tym: zasady gospodarowania majątkiem, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów z procedurą inwestycji.
 3. Przygotowanie inwestycji: celowość, sposób finansowania i związane z tym terminy oraz specjalne zasady funkcjonowania ewidencyjnego, kalkulacja obciążenia wydatków bieżących jst po ukończeniu inwestycji, wymogi stawiane wykonawcom itp.
 4. Omówienie źródeł finansowania inwestycji, w tym: z budżetu jst, z różnych funduszy, z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł oraz ich ujęcie budżetowe, sposób funkcjonowania w ewidencji księgowej, rozliczanie.
 5. Ulepszenie, jako wydatek inwestycyjny, a remont.
 6. Zakupy inwestycyjne, a zakupy z wydatków bieżących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – różne koncepcje w tym zakresie.
 7. Klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów oraz zakupów bieżących i inwestycyjnych z różnych źródeł.
 8. Sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania i rozliczenie tych kosztów.
 9. Pierwsze wyposażenie w procesie inwestycyjnym.
 10. Przekazanie nakładów inwestycyjnych do podległych jednostek.
 11. Inwestycje bez efektu.
 12. Obieg faktur za wykonane inwestycje, zakupy, remonty /faktury częściowe, faktury końcowe/.
 13. Protokoły OT i PT i ich rola w procesie inwestycyjnym.
 14. Zasady ujęcia nowo powstałego środka trwałego lub ulepszenia środka trwałego w ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa środka trwałego.
 15. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowości oraz pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 10 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 maja 2024 r.