Istotne, obszerne zmiany w klasyfikacji budżetowej. Nowe obowiązki i analityka w 2022 roku

Zapraszamy na szkolenie, którego tematem będzie klasyfikacja budżetowa. Podczas szkolenie omówione zostaną najnowsze zmiany, kluczowe z punktu widzenia finansów jst paragrafy klasyfikacji, a także najczęściej popełniane błędy.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których zostaną przedstawione zagadnienia związane z obszernymi zmianami w klasyfikacji budżetowej. Zajęcia będą prowadzone przez cenionego specjalistę i eksperta w zakresie finansów publicznych, doradzającego praktyczne i sprawdzone rozwiązania. Prowadzący, praktyk z wieloletnim doświadczeniem wskaże, na które aspekty należy zwrócić szczególną uwagę tak, by uniknąć błędów i nieprawidłowości, podpowie jak trzeba je właściwie ująć w polityce rachunkowości. Dodatkowo uczestnicy otrzymają opracowane odpowiedzi na pytania, zadawane prowadzącemu podczas szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Podniesienie kwalifikacji i zdobycie praktycznej wiedzy przez osoby, zajmujące się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową z zakresu nowych zmian w klasyfikacji budżetowej.
  • Możliwość weryfikacji wiedzy i praktycznych umiejętności w celu wyeliminowania najczęściej popełnianych błędów czy nieprawidłowości w bieżącej pracy w kontekście zmian, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:
    - przepisu dotyczącego rozdziału „75407 Działalność Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości”, który wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 12 stycznia 2022 r.,
    - zmiany dotyczącej wprowadzenia nowej części subwencji ogólnej, która ma po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2023, zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,
    oraz zmian, związanych z utworzeniem nowych paragrafów (w załączniku nr 3 do rozporządzenia paragrafów: 072, 207-208, 253, 638-640 i w załączniku nr 4 do rozporządzenia paragrafów: 207-208, 234-235, 253, 328-329, 435, 437, 474-475, 483-486, 638-640, 646-649) w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które weszły w życie z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany związane m.in. z realizacją programów finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027.
2. Zmiana objaśnień do czwartej cyfry 8 (w załączniku nr 3 do rozporządzenia) oraz zmiana objaśnień do paragrafów: 205 oraz 625. 
3. Utworzenie/tworzenie nowego rozdziału „75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.
4. Utworzenie nowego rozdziału „85414 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą”.
5. Utworzenie nowego rozdziału „85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy”.
6. Utworzenie nowych paragrafów w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) oraz powstaniem na jej mocy Funduszu Pomocy, tj.:
- w załączniku nr 3 do rozporządzenia paragrafów: 072, 207-208, 253, 638-640,
- w załączniku nr 4 do rozporządzenia paragrafów: 207-208, 234-235, 253, 328-329, 435, 437, 474-475, 483-486, 638-640, 646-649.
7. Pozostałe zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej.
8. Dostawanie analityki na potrzeby nowych zmian w klasyfikacji budżetowej.
9. Pytania i dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych oraz pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni za prawidłowe stosowanie podziałek klasyfikacji budżetowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 23 czerwca 2022 r.