Jak przygotować korektę roczną, 5 letnią, 10 letnią podatku VAT za 2021 r., wskaźnikiem proporcji sprzedaży (WSS) oraz prewspółczynnikiem (PP) w JST oraz jednostkach podległych

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniach do 3 grudnia 2021 r. cena szkolenia to 439,00 zł

Każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 10% zniżki!

Ważne informacje o szkoleniu

Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z prawa do odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki lub ograniczonego przychodu w okresie pandemii będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty. Sytuacja pandemiczna, stanowisko MF oraz NIK w zakresie stosowania współczynnika i prewspółczynnika w dalszym ciągu budzi wiele niejasności.

Zapraszamy Państwa na szkolenia, podczas  którego uczestnicy poznają zasady jakimi należy się kierować w trakcie dokonywania odliczania podatku VAT oraz sporządzania korekty rocznej. Prowadząca omówi także nowe stanowiska MF, sądów i TSUE wpływające na sposób wyliczenia WSS i PP oraz korekty. Udział w szkoleniu powinien przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem odliczania podatku VAT oraz dokonywania korekt.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Szkolenie wskaże podatnikom jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekt rocznej, 5 lub 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych, przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości.
 • Uczestnicy zapoznają się z najnowszym orzecznictwem  wpływającym na sposób wyliczenia WSS i PP oraz korekty.
zwiń
rozwiń
Program

I. Przygotowanie danych do korekty rocznej rozliczanej w styczniu 2022 roku.

 1. Kto i kiedy zobowiązany jest do korekty rocznej – studium przypadku.
 2. Jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspólczynnika.
 3. Wyliczenie nowego wskaźnika proporcji sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) do korekty rocznej i do stosowania w 2022 roku – zgodnie z ustawą/MF/wyrokami TSUE i rozporządzeniem - (JST, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury).

II. Korekta za 2021 r. wskaźnikiem proporcji sprzedaży (WSS) i preproporcją (PP).

 1. Korekta od pozostałych nabyć jednoroczna w przypadku dokonywania i niedokonywania odliczeń w ciągu 2021 r.:
  • Przygotowanie danych do korekty z uwzględnieniem informacji po kontroli NIK oraz Interpretacji ogólnej MF.
  • Dokonanie korekty i ujęcie w deklaracji VAT (in plus/in minus).
 2. Korekta środków trwałych. Kiedy korekta roczna a kiedy 5 lat – case study:
  • Środki trwałe do 15 tys. zł. i powyżej 15 tys. zł. - zasady dokonywania korekty.
  • Zmiana wykorzystywania środka trwałego w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej.
  • Zbycie środka trwałego w trakcie korekty 5 lat.
  • Ulepszenie środka trwałego a wpływ na korektę.
 3. Korekta inwestycji własnych, zbycie lub przekazanych własnym lub obcym podmiotom.
  • Kiedy korekta jednoroczna a kiedy 10 lat
  • Zmiana wykorzystania inwestycji z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej w trakcie korekty – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE i NSA.
  • Zbycie, przekazanie inwestycji w trakcie okresu korekty - skutki w podatku VAT.

III. PANEL DYSKUSYJNY – odpowiedzi na bieżące problemy

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy jednostek, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych, działów finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania korekt podatku VAT naliczonego z uwzględnieniem najnowszych przepisów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT oraz księgowania i rozliczania dotacji UE. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 499 PLN netto/os

Przy zgłoszeniach do 3 grudnia 2021 r. cena szkolenia to 439,00 zł
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszenia do 6 grudnia 2021 r.