Jak raportować schematy podatkowe w jsfp?

Ważne informacje o szkoleniu

Schemat podatkowy to każde rozwiązanie stosowane w jednostce, inne niż wynikające wprost z obowiązujących przepisów przewidzianych dla jst i ich jednostek organizacyjnych, które w konsekwencji prowadzi do korzyści podatkowej. Korzyść ta wynika z działania, które prowadzi w szczególności do niepowstania obowiązku podatkowego, odprowadzenia mniejszej kwoty podatku do US, stosowania większych odliczeń niż wynika to z przepisów rozporządzenia w sprawie proporcji, tym samym doprowadza do zaniżenia kwoty podatku VAT należnego budżetowi państwa. To kierownik jednostki jest zobowiązany rozpoznać czy w swojej jednostce zachodzą okoliczności, wskazujące na wystąpienie schematu podatkowego i ponosi konsekwencje w przypadku zaniechania czynności z tym związanych. W związku z powyższym, mając także na uwadze, iż problematyka schematów podatkowych od momentu ich wprowadzenia budzi wątpliwości interpretacyjne i kontrowersje, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym tej tematyki. Podczas zajęć Prowadząca omówi rozwiązania z zakresu procedury wewnętrznej, regulującej wykonanie obowiązków informacyjnych w zakresie schematów podatkowych. Przedstawione zostaną ustawowe obowiązki dotyczące raportowania oraz wskazana specyfika zasad raportowania, rola podmiotów raportujących z uwzględnieniem wewnętrznej procedury w jednostkach w tym zakresie. Ponadto, uczestnicy poznają najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie stosowania MDR-ów w jednostkach oraz sposoby ich rozwiązania, a także będą mieli możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem podczas spotkania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie problematyki schematów podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Omówienie zagadnień z zakresu raportowania schematów, wskazanie przykładów i okoliczności w działalności, które powodują i nie powodują obowiązku raportowania, terminów i sposobów raportowania. Analiza wewnętrznej procedury MDR.
 • Zdobycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów o schematach podatkowych w celu uniknięcia błędów w bieżącej pracy i w przypadku kontroli. Przedstawienie najczęstszych wątpliwości i nieprawidłowości, w tym także odpowiedzialności pracowników.
 • Poznanie aktualnego orzecznictwa.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wstęp do raportowania schematów podatkowych:

 • Podstawy prawne (polskie i unijne) wdrożenia MDR.
 • Objaśnienia Ministra Finansów dotyczące przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie MDR (w tym zakres ochrony wynikający z objaśnień).
 • Cel wprowadzenia nowych regulacji.
 • Okres obowiązywania nowych regulacji (w tym retrospektywny skutek przepisów dotyczący 2018r.).
 • Czy obowiązek raportowania dotyczy wszystkich przedsiębiorców?

2. Zakres przedmiotowy raportowania:

 • Definicja uzgodnienia.
 • Definicja i rodzaje schematów podatkowych – krajowe, transgraniczne, standaryzowane.
 • Definicja kryterium głównej korzyści podatkowej.
 • Definicja kwalifikowanego korzystającego.
 • Przykłady okoliczności w działalności jst, które nie powodują obowiązku raportowania - bieżące doradztwo podatkowe, audyty i przeglądy, szkolenia, składanie deklaracji podatkowych, sporządzanie objaśnień podatkowych.
 • Przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które powodują obowiązek raportowania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy jst, jednostek podległych, pracownicy ze względu na rozliczenia finansowe, dokonywanie kontroli wstępnej dokumentów księgowych, w celu przedłożenia informacji o schematach przez jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 800 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń