Klasyfikacja budżetowa w 2022r. Zmiany i aktualne problemy.

Program i karta zgłoszenia

Udział 1 osoby z Forum Skarbników w ramach składki członkowskiej.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przeanalizujemy przepisy regulujące klasyfikację budżetową w jednostkach administracji publicznej. Szczególną uwagę zwrócimy na zmiany, które zostały wprowadzone lipcowym rozporządzeniem, w zakresie między innymi:

  • nowych paragrafów dochodowych i wydatkowych, związanych z pomocą Ukrainie oraz „Polskim Ładem”,
  • obowiązku, jaki wynika z nowych regulacji dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dostosowania uchwał budżetowych w roku 2022.

Podczas omawiania zagadnień, prowadząca wskaże także najczęściej popełniane błędy w kwalifikacji budżetowej, zarówno w jst, jak i w jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie i uzupełnienie wiedzy z zakresu klasyfikacji budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej z 15 lipca 2022 r.
  • Poznanie zasad prawidłowego klasyfikowania dochodów i wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych.
  • Podniesienie kwalifikacji osób, które zajmują się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w 2022 r.
  • Możliwość weryfikacji wiedzy i praktycznych umiejętności w celu wyeliminowania najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków w tym czwarte cyfry w zakresie dochodów i wydatków. Czwarta cyfra m.in. w wydatkach jak ze środków własnych, a jaka jeżeli ze środków finansowanych z UE.
2. Omówienie zmian z 2022 r. w klasyfikacji budżetowej -  obowiązujące z mocą od 1 stycznia 2022 r. czy też od 24 lutego 2022r.
3. Rozdziały usługowe, rozdziały podmiotowe.
4. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu:

• klasyfikowanie dochodów: § 063, § 064; § 080; § 094, a § 097 oraz § 095;§ 217, 231-233, 269, 271, 299, 635, 661-663, 668.
• klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz 303;
• klasyfikowanie wydatków do § 419;
• klasyfikowaniu wydatków do § 441, 442 w związku z § 470;
• klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430;
• stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421;
• kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie;
• jak należy stosować i kiedy § 492, § 615 oraz § 804
• klasyfikacja wydatków w §§ 231-233, 272-273, 656, 657, 658; 661-663;
• jakie przychody i kiedy stosujemy § 905; § 906.
5. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi i pracownicy służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych - jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była także pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 420 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl lub mailem na adres centrum@frdl.kielce.pl do 24 listopada 2022 r.