Klasyfikacja budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Wybrane problemy w świetle obowiązujących przepisów

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego tematem będzie klasyfikacja budżetowa. Podczas szkolenie omówione zostaną kluczowe z punktu widzenia finansów jst paragrafy klasyfikacji, a także najczęściej popełniane błędy.

 

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których zostaną przedstawione zasady kwalifikowania dochodów i wydatków w jst i jednostkach budżetowych z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz tych, które są planowane. Podczas omawiania zagadnień prowadząca wskaże najczęściej popełniane błędy w kwalifikacji budżetowej, zarówno w jst, jak i w jednostkach podległych.
Szkolenie rozpocznie się za:

countdownmail.com
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu klasyfikacji budżetowej.
• Podniesienie kwalifikacji osób, które zajmują się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w 2022 r.
• Omówienie najczęstszych problemów związanych ze stosowaniem podziałek klasyfikacji budżetowej.
• Możliwość weryfikacji wiedzy i praktycznych umiejętności w celu wyeliminowania najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
2. Proponowane zmiany w klasyfikacji budżetowej m.in.:

• Obowiązujące z mocą od 1 stycznia 2022 r. oraz obowiązujące z mocą od 24 lutego 2022 r.
• Te, które mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2023.
• Nowe brzmienie rozdziałów.
• Nowe brzmienie paragrafów dochodów.
• Nowe paragrafy wydatków.
3. Rozdziały usługowe, rozdziały podmiotowe:
• SMUP, a utrzymanie stanowiska pracy.
• Formularz Z-JST.
4. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu:
• Klasyfikowanie dochodów: § 063, § 064; § 080; § 094, a § 097 oraz § 095;§ 217, § 231-233, § 269, § 271, § 299, § 635, § 661-663, § 668.
• Klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz § 303.
• Klasyfikowanie wydatków do § 419.
• Klasyfikowanie wydatków do § 441, § 442 w związku z § 470.
• Klasyfikowanie wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430.
• Stosowanie § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421.
• Kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie?
• Jak należy stosować i kiedy § 492, § 615 oraz § 804?
• Klasyfikacja wydatków w §§ 231-233, 272-273, 656, 657, 658; 661-663.
• Jakie przychody i kiedy stosujemy § 905; § 906?
5. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi i pracownicy służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych - jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była także pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 lipca 2022 r.