Klasyfikacja budżetowa według obowiązujących przepisów. Wybrane zagadnienia

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego tematem będzie klasyfikacja budżetowa. Podczas szkolenie omówione zostaną kluczowe z punktu widzenia finansów jst paragrafy klasyfikacji, a także najczęściej popełniane błędy.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których zostaną przedstawione zasady kwalifikowania dochodów i wydatków w jst i jednostkach budżetowych oraz wskazane najczęściej popełniane błędy w kwalifikacji budżetowej zarówno w jst, jak i w jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w 2021 roku.
• Omówienie najczęstszych problemów związanych ze stosowaniem podziałek klasyfikacji budżetowej.
• Możliwość weryfikacji wiedzy i praktycznych umiejętności w celu wyeliminowania najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
2. Kiedy obowiązują grupy paragrafów wydatkowych?
3. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu m.in:
• Klasyfikowanie dochodów: § 063, § 064; § 088; § 094, a § 097 oraz § 095; § 217, 231-233, 269, 271, 299, 635, 661-663, 668.
• Klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz 303.
• Klasyfikowanie wydatków do § 419.
• Klasyfikowaniu wydatków do § 441, § 442 w związku z § 470.
• Klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430.
• Stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421.
• Kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie?
• Jak należy stosować i kiedy § 492, § 615 oraz § 804?
• Klasyfikacja wydatków w § 231-233, 272-273, 656, 657, 658; 661-663.
• Jakie przychody i kiedy stosujemy w § 905; § 906.
4. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi i pracownicy służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla JSFP w tym JST. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była również pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 14 maja 2021 r.