Klasyfikacja budżetowa. Zmiany. Nowości. Trudne zagadnienia - stacjonarne

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. Zajęcia w formule hybrydowej dają możliwość uczestnictwa stacjonarnie lub online

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Skarbników. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Podczas zajęć omówimy kwestie zmian i nowości w zakresie klasyfikacji budżetowej.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Omówienie ostatnich zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów, m. in.:
• 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi,
• 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi,
• 60019 Płatne parkowanie,
• 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych,
• 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych,
• 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych.
2. Przeniesienie rozdziału „Świetlice szkolne” z działu „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu „801 – Oświata i wychowanie”.
3. Podział rozdziałów na podmiotowe i usługowe, a tym samym konieczność stosownego planowania dochodów i wydatków, w tym zakresie w roku 2022.
4. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów m. in.:

• dodanie paragrafu „479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz paragrafu „480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”,
• utworzenie nowych paragrafów, m.in.:
- „218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”,
- „609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”,
- „610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

5. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m. in.: 
• odsetki 090, 091, 092,
• wpływy z różnych opłat 069, a 097,
• inne m. in. 063, 064, 094, 095, 291 i 295, 666 i 669.
6. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m. in.:
• materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
• oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
• umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
• nagród konkursowych 419 a 304,
• opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443,
• świadczeń 311 a 302,
• delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
• ekspertyz 439,
• tłumaczeń 438,
• usług między jst 433,
• energii 426,
• usług zdrowotnych 428 a 430,
• szkoleń 455, 470 i 430,
• opłat komorniczych 461, a 443,
• remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.
7. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
8. Pytania.

 

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL Centrum Mazowsze w zakładce dedykowanej Forum Skarbników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 2 grudnia 2021 r.
Spotkanie realizowane będzie w formule hybrydowej.
Online: Wirtualna sesja konsultacyjno-szkoleniowa prowadzona i realizowana na żywo za pomocą platformy Zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym sesję a uczestnikami.
Cena udziału: 329 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN.
Stacjonarnej: MIEJSCE: Warszawa, Sala szkoleniowa przy Chałubińskiego 8.
Cena udziału: 529 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu online szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.