Korekta podatku VAT za 2022 r., wskaźnikiem proporcji sprzedaży (WSS) oraz prewspółczynnikiem (PP) - z uwzględnieniem proponowanych zmian w podatku VAT w ramach pakietu SLIM-3. Warsztaty praktyczne

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie stacjonarne w centrum Warszawy.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie nowy vat, pod kątem korekty i odliczenia vat-u za 2022 rok. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas. vat

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane zajęcia to kompednium wiedzy z zakresu wyliczania proporcji i preproporcji, dokonywania odliczeń oraz dokonywania korekty rocznej za 2022 r. Na przykładach wskazane zostaną nie tylko bieżące rozliczenia ale również proponowane zmiany w ramach pakietu SLIM-3. To szkolenie organizowane w formule stacjonarnej w centrum Warszawy będzie miało charakter warsztatowy, omawiane zagadnienia prawne zostaną poparte licznymi przykładami i ćwiczeniami jakie uczestnicy będą wraz z prowadzącą rozwiązywać.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Szkolenie wskaże jak w praktyce prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekt rocznej, 5 lub 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji, oraz nieruchomości.
• Wskazanie proponowanych zmian w ustawie VAT w ramach pakietu SLIM – 3 wpłynie na sposób rozliczenia i dokonywanie korekt rocznych. W ramach szkolenia uczestnicy poznają nowe zasady do których będą mogli się odpowiednio wcześnie przygotować.
• Udział w szkoleniu powinien przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem odliczania podatku VAT oraz dokonywania korekt.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania.

zwiń
rozwiń
Program

I. Zasady stosowania odliczeń podatku VAT naliczonego.
1. Zasady dokonywania alokacji bezpośredniej i pośredniej odliczeń.
2. Czy i kiedy można odliczyć VAT z faktury zawierającej błędy w tym, jakie błędy pozbawiają podatnika prawa do odliczenia VAT naliczonego?
3. Wyłączenia i wykluczenia ustawowe z prawa do odliczenia podatku VAT.
II. Przygotowanie do korekty rocznej rozliczanej w styczniu 2023 roku.
1. Jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspólczynnika oraz wskazanie, kto i w jakich przypadkach dokonywać korekty.
2. Wyliczenie nowego wskaźnika proporcji sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) do korekty rocznej i do stosowania w 2023 roku – zgodnie z ustawą/MF/wyrokami TSUE i rozporządzeniem z uwzględnieniem zmian od 2023 r. dla:
• Jednostki samorządu terytorialnego.
• Jednostek budżetowych.
• Zakładów budżetowych.
• Instytucji Kultury.
3. Wyliczenie WSS i PP przez uczestników – zadania.
III. Korekta za 2022 r. wskaźnikiem proporcji sprzedaży (WSS) i preproporcją (PP) – z uwzględnieniem zmian w ramach pakietu SLIM-3.
1. Korekta od pozostałych nabyć jednoroczna w przypadku dokonywania i niedokonywania odliczeń w ciągu 2022 r. – w tym praca na dokumentach (zadania).
2. Korekta środków trwałych, nieruchomości i inwestycji. Kiedy korekta roczna, kiedy 5 lat a kiedy 10 lat – case study.
• Środki trwałe i inne do 15 tys. zł. i powyżej 15 tys. zł. wartości początkowej - zasady dokonywania korekty.
• Zmiana wykorzystywania środka trwałego i innych w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej.
• Zbycie, przekazanie środka trwałego, nieruchomości w trakcie korekty wieloletniej – skutki w podatku VAT.
• Ulepszenie a wpływ na korektę.
3. Praca na dokumentach – zadania dla uczestników.
IV. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na bieżące problemy.

zwiń
rozwiń
Adresaci
zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 509,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 24 listopada cena wynosi 459,00 PLN netto.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 grudnia 2022 r.