Kurs: Podstawy finansów publicznych i rachunkowości budżetowej

online
Program i karta zgłoszenia

4, 9, 21 listopada 2022 r. Kurs każdego dnia w godzinach 09.30-14.30

Zapraszamy Państwa trzydniowe na szkolenie, którego przedmiotem będą podstawy finansów publicznych dla pracowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych, którzy nie pracują w działach finansowo-księgowych. Podczas szkolenia omówione zostaną m. in. rachunkowość budżetowa, środki trwałe, klasyfikacja oraz sprawozdawczość budżetowa.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Finanse publiczne jako finanse nas wszystkich mają specyficzne zasady funkcjonowania - wymagają m.in. transparentności, przejrzystości i szczególnej uwagi przy podejmowaniu decyzji finansowych. Rachunkowość, sprawozdawczość, inwentaryzacja środków trwałych jednostek budżetowych jest zatem nieco odmienna od rachunkowości podmiotów, funkcjonujących poza obszarem finansów publicznych.
Proponowane trzydniowe szkolenie przybliży zatem uczestnikom obszary podstawowych zasad finansów publicznych dotyczących funkcjonowania jednostek budżetowych wraz ze szczególnymi zasadami we wskazanym zakresie.
Kurs przeprowadzą ekspertki z wieloletnim doświadczeniem pracy w jsfp, wysoko oceniane za swoją wiedzę i sposób jej prezentacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu finansów publicznych, podstaw rachunkowości budżetowej, klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości oraz inwentaryzacji majątku i środków trwałych.
• Uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie różnych, również niestandardowych sytuacji ewidencyjnych, spotykanych w jednostkach budżetowych.
• Poznanie istoty oraz praktycznych aspektów efektywnego opracowania polityki rachunkowości jako jednego z podstawowych dokumentów dla jednostki.
• Przedstawienie specyfiki rachunkowego funkcjonowania w finansach publicznych.
• Przedstawienie zasad prawidłowego stosowania klasyfikacji budżetowej.
• Omówienie zasad sprawozdawczości budżetowej w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
• Omówienie zasad w zakresie ewidencji, wyceny, amortyzacji i umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
• Zaprezentowanie aktualnych rozwiązań problemów z ewidencji i umarzania majątku trwałego.
KURS ZOSTANIE ZAKOŃCZONY TESTEM SPRAWDZAJĄCYM WIEDZĘ!

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I - 4 listopada- Podstawy finansów publicznych i rachunkowości budżetowej
1. Finanse publiczne:

a. Pojęcia: środki publiczne, dochody, wydatki, przychody, rozchody, nadwyżka/deficyt budżetowy, jednostki sektora finansów publicznych.
b. Jawność i przejrzystość finansów publicznych.
c. Zasady gospodarowania środkami publicznymi m. in. obieg i podstawowe zasady dotyczące dochodów i wydatków, zaciąganie zobowiązań.
d. Plan finansowy jednostki a budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego – zasady, terminy, zmiany.
e. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego.
f. Dyscyplina finansów publicznych – naruszenia, odpowiedzialność.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowości jednostek budżetowych. Osoby rozpoczynające pracę z finansami publicznymi, jak również te, które chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu podstaw finansów, rachunkowości, klasyfikacji, sprawozdawczości oraz inwentaryzacji środków trwałych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 - Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 600 szkoleń dla ponad 60 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej. (Dzień I)

Trener 2 - Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była także pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych. (Dzień II)

Trener 3 - Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznesplanów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej”. (Dzień III)

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 899 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 października 2022 r.