• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Skarbnik Jednostki Samorządu Terytorialnego

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Kurs odbędzie się w dniach 3, 8, 20, 21, 24, 27, 29 marca 2023 r. Zajęcia w godzinach 9:00-15:00 każdego dnia.

Zapraszamy Państwa na kompleksowy kurs przygotowujący do roli skarbnika w Jednostce Samorządu Terytorialnego. Zajęcia będą trwały 7 dni roboczych, poprowadzi je ośmiu ekspertów z różnych dziedzin. Kurs zakończy się egzaminem sprawdzającym, a uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty.
Nasz kurs to aż 7 dni zajęć, które pozwolą na usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w kluczowych obszarach odpowiedzialności skarbnika JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Pracujesz na stanowisku Skarbnika w jst od niedawna lub planujesz zostać Skarbnikiem? Chcesz zwiększyć swoje kompetencje?
Przed nami II edycja KURSU: SKARBNIK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Zapraszamy do udziału w 7 dniowym kursie (56 godzin dydaktycznych zajęć), który umożliwi poznanie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy Skarbnikom, ich zastępcom czy osobom przygotowującym się do roli Skarbnika w samorządzie.

Kurs zakończy się testem weryfikującym zdobytą wiedzę.
I edycja kursu cieszyła się ogromnym powodzeniem i została przez uczestników oceniona na najwyższym poziomie.
Serdecznie zapraszamy!

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Skarbnik gminy jest jednocześnie głównym księgowym, koordynatorem budżetu, osobą wykonującą wszelkie prace związane z przygotowaniem, realizacją i kontrolą wykonania budżetu gminy/miasta/powiatu oraz kierownikiem zespołu finansowego w jednostce. Zapraszamy Państwa do udziału w kompleksowym kursie, przygotowującym do roli Skarbnika w jst. Podczas zajęć przedstawione zostaną praktyczne informacje i aktualne przepisy, stanowiące kompendium wiedzy przekazywanej przez praktyków, trenerów z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę samorządu „od podszewki”. Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego i należytego wykonywania funkcji Skarbnika jst. W ciągu siedmiu dni zajęć omówimy zagadnienia dotyczące:
• praw i obowiązków Skarbnika,
• upoważnień i pełnomocnictw,
• dyscypliny finansów publicznych,
• zasad klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej,
• projektowania i zarządzania (w tym realizacji budżetu) oraz aktualizacji WPF,
• przeprowadzenia inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych, podatków lokalnych oraz egzekucji administracyjnej,
• podatku VAT.
Podsumowując, uczestnicząc w naszym kursie uzyskają Państwo:
• 7 dni intensywnych spotkań szkoleniowych, prowadzonych przez naszych najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów,
• integrację środowiska przedstawicieli jsfp,
• wymianę dobrych praktyk i sprawdzonych sposobów działania,
• zajęcia prowadzone przez wieloletnich ekspertów i praktyków,
• kompleksowe przygotowanie do pracy, uzupełnienie informacji, analizę trudnych i problemowych przepisów, wskazanie niejasności i zaproponowanie konkretnych rozwiązań.

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I – 3 marca 2023 r. 09:00-15:00
I. Skarbnik gminy/miasta/powiatu. Zadania i obowiązki. Jak wygląda praca Skarbnika? Rola Skarbnika w finansach jednostki.
II. Upoważnienia i odpowiedzialności w zakresie funkcjonowania służb finansowych jsfp. Dyscyplina finansów publicznych.
DZIEŃ II 8 marca 2023 r. 09:00-15:00
Prawidłowe klasyfikowanie dochodów i wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych.
DZIEŃ III – 20 marca 2023 r. 09:00 – 15:00
Podatki i opłaty lokalne. Rachunkowość i egzekucja podatków i opłat lokalnych.
DZIEŃ IV – 21 marca 2023 r. 09:00-15:00
Praktyczne aspekty procesu zamknięcia roku, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania ewidencji i rozliczenia środków trwałych, procesu przeprowadzania inwentaryzacji oraz przygotowania sprawozdań finansowych w księgach organu i urzędu jst.
DZIEŃ V – 24 marca 2023 r. 09:00-15:00
Uchwała budżetowa (na przykładzie uchwały na 2023 rok) i wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego.
DZIEŃ VI – 27 marca 2023 r. 09:00-15:00
Podatek od towarów i usług (VAT) w jst.
DZIEŃ VII – 29 marca 2023 r. 09:00-15:00
I. Zarządzanie efektywnym zespołem z wykorzystaniem technik delegowania zadań, zarządzania czasem i stresem.
II. Test sprawdzający wiedzę.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Nowo powołani Skarbnicy, osoby pełniące obowiązki Skarbnika, osoby przewidziane do pełnienia roli Skarbnika, zastępcy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 - Skarbnik gminy, były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej i audytu. Doświadczony trener i wykładowca (dwadzieścia lat pracy w jednostkach sektora finansów publicznych). Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych, z zakresu finansów publicznych i rachunkowości. (Dzień I)
Trener 2 - Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL. (Dzień  I)

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 2999 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 lutego 2023 r.