• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs Specjalista ds. finansów publicznych

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą finanse publiczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego dla pracowników JSFP, zatrudnionych w działach finansowo-księgowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na II edycję 4 dniowego kursu przeznaczonego dla osób, które rozpoczynają pracę w służbach finansowo-księgowych.

Program kursu został opracowany tak, aby pozwolił uczestnikom podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i właściwie przygotować się do wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów dotyczących gospodarki finansowej i zasad funkcjonowania rachunkowości budżetowej w administracji samorządowej.

Podczas kursu ekspert, praktyk w zakresie finansów publicznych, w sposób jasny i przejrzysty omówi najistotniejsze kwestie związane ze stosowaniem przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej.

Zajęcia zakończą się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę uczestników.

Uczestnicy I edycji kursu podsumowali szkolenie:

  • „Prowadzący rewelacyjnie przekazuje wiedzę. Zrozumiale i dużo przykładów.”
  • „Brawo, Wykładowca widać pasjonata zawodu. Tylko takie szkolenia, z takimi fachowcami.”
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie kompleksowej wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu księgowania operacji związanych ze środkami trwałymi, środkami pieniężnymi, rozrachunkami, przychodami i kosztami.
  • Szczegółowe omówienie zasad i organizacji rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych.
  • Wyjaśnienie istotnych kwestii dotyczących ewidencji wybranych operacji gospodarczych w jednostkach sektora finansów publicznych i zasad sporządzania sprawozdań finansowych oraz budżetowych.
  • Przedstawienie zagadnień dotyczących stosowania przepisów oraz praktycznych rozwiązań, które mogą pojawić się w bieżącej pracy.
  • Kurs będzie prowadzony w systemie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.
  • Uczestnicy oprócz prezentacji otrzymają praktyczny wykaz dokumentów, zawierający wzorce księgowań dla typowych operacji gospodarczych, wzory sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych, mapowanie bilansów, zadania do samodzielnego wykonania, wzory operacji księgowych itp.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I. 13 czerwca 2023 r.
1. Generalne zasady rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej:

• Podstawowe zagadnienia dotyczące rachunkowości: aktywa i pasywa, konto księgowe, rodzaje kont księgowych, zasada podwójnego zapisu, prezentacja danych w bilansie, księgowanie typowych operacji na kontach aktywnych, pasywnych i wynikowych.
• Ustawa o rachunkowości i przepisy szczególne – prezentacja przepisów prawnych, regulujących tematykę prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach budżetowych. 
2. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
• Pojęcie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
• Zasady wyceny.
• Klasyfikacja składników majątku.
• Ćwiczenia praktyczne z księgowania operacji związanych z majątkiem.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowości jst, jednostek budżetowych, kandydaci na księgowych i wszystkich zainteresowanych tematyką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w zakresie finansów publicznych, w tym rachunkowości budżetowej i audytu wewnętrznego, wieloletni pracownik administracji samorządowej w działach finansowo-księgowych, autor wielu artykułów w czasopismach fachowych (Finanse Publiczne, Rachunkowość budżetowa, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita). Od 2009 r. wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor książek: "Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa" oraz "Finanse i rachunkowość sektora publicznego. Przewodnik dla niefinansistów". Od 2016 r. doradca podatkowy. Laureat III miejsca w ogólnopolskim konkursie Lider Księgowości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1190 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 czerwca 2023 r.