Lubelskie Forum Skarbników: Aktualna klasyfikacja budżetowa ......... Problemy klasyfikacji budżetu JST w przedłożeniu budżetowym na 2022 r.

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na spotkanie:
Aktualna klasyfikacja budżetowa dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów zasady doboru podziałek klasyfikacyjnych, ostatnie zmiany podziałek i reguł ich doboru, okres dostosowawczy dla budżetów JST 
i planów finansowych na rok 2021.
Problemy klasyfikacji budżetu JST w przedłożeniu budżetowym na 2022 r.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy i ich zastępcy, kierownicy działów finansowych jst oraz specjaliści zainteresowani danym tematem samorządów oraz ich jednostek podległych z województwa lubelskiego 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Administratywista, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były pracownik naukowy Katedry Prawa Administracyjnego UJ, gdzie w latach 1983–1995 r. zajmował się podstawami dogmatyki i instytucji prawa publicznego. Od 1993 r. pełni funkcję członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, a od 1995 r. zasiada w komisjach orzekających w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Autor (lub współautor) publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym 5 książkowych, z problematyki prawnej finansów samorządu terytorialnego, dotacji, dyscypliny finansów publicznych oraz finansowania takich dziedzin administracji, jak oświata, kultura, pomoc społeczna, planowanie przestrzenne, ochrona przyrody i środowiska, gospodarka komunalna, sport. Od 1990 r. uczestniczy w działalności szkoleniowej na potrzeby administracji rządowej i samorządowej z tematyki związanej z organizacją administracji, finansami publicznymi, planowaniem przestrzennym, pomocą publiczną i kontrolą administracji. Wykładowca uczelni wyższych z przedmiotów dotyczących finansów publicznych i pomocy publicznej.

zwiń
rozwiń